Skip to main content

Họp giao ban công tác thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tú Đoạn

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 05/8/2019, UBND huyện tổ chức họp giao ban công tác thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tú Đoạn. Đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND xã Tú Đoạn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tính đến hết tháng 7 năm 2019. Kết quả: Các ban ngành, đoàn thể của xã đã tổ chức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới lồng ghép tại các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn được 83 cuộc với 6.638 lượt người tham gia; làm mới được 13,954km đường bê tông xi măng; Nhân dân hiến được 1.868,2 m2 đất làm đường giao thông nông thôn và xây dựng trường học... Với những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đến nay xã đã đạt được 12/19 tiêu chí, còn 7/19 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 02 về giao thông; tiêu chí số 05 về trường học; tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hoá; tiêu chí số 08 về thông tin và truyền thông; tiêu chí số 15 về y tế; tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những nội dung như: Tiến độ làm đường giao thông nông thôn; xây dựng các công trình cơ bản về trường học, nhà văn hoá xã và thôn, trạm y tế; cơ sở vật chất văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh... Qua đó, tìm ra những giải pháp khắc phục để thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tú Đoạn đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra.

    

1_34.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện phát biểu

 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện yêu cầu: Cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã phụ trách từng tiêu chí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hiến đất làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa; xây dựng cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp, an toàn; phối hợp tốt với các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện tiến hành rà soát các tiêu chí đã đạt và chưa đạt để đánh giá mức độ đạt được trong chương trình xây dựng nông thôn mới; đối với 07 tiêu chí chưa đạt cần rà soát kỹ hơn nữa để xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; tổ chức giao ban hàng tuần để đánh giá tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện được giao phụ trách các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, cần thường xuyên phối hợp với xã trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phấn đấu đưa xã Tú Đoạn đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra./.

 

Tin, ảnh: Lý Lê - Trung tâm VH, TT và TT huyện