Skip to main content

Hội Nông dân tỉnh: Tổ chức hội nghị tập huấn bảo vệ môi trường năm 2019 tại xã Tú Đoạn

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 16/8/2019, tại UBND xã Tú Đoạn, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn bảo vệ môi trường năm 2019 cho 150 người là Chi hội trưởng, Chi hội phó và hội viên hội nông dân của xã Tú Đoạn.

Tại hội nghị tập huấn, các học viên được nghe đồng chí Hoàng Văn Ngôn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về nâng cao trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam tham gia bảo vệ môi trường nông thôn và chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2014 - 2020; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) trong hệ thống Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2020 và truyền đạt các nội dung, hướng dẫn thực hiện các yêu cầu trong tiêu chí môi trường như: Tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo quy định đạt mức quy định của vùng; cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn đạt chuẩn về môi trường; đường làng, ngõ xóm, cảnh quan từng hộ xanh - sạch - đẹp, không có hoạt động làm suy giảm môi trường… biện pháp duy trì và trình tự xét công nhận đạt tiêu chí môi trường.

Qua tập huấn, giúp các Chi hội trưởng, Chi hội phó và hội viên nông dân của xã Tú Đoạn nắm được những nội dung kiến thức cơ bản để tiếp tục vận dụng tuyên truyền, vận động các hội viên, nông dân khác cùng nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi trong công tác bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần thực hiện đạt tiêu chí số tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020./.

 

Tin: Nông Vân - Trung tâm VH,TT và TT huyện