Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày 20/8/2019, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị. Dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự tại điểm cầu huyện Lộc Bình có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thuộc huyện; Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng các trường THPT Lộc Bình, Na Dương, Tú Đoạn và trường PTDT nội trú THCS, THPT huyện.

 

IMG_5209.JPG

Các đại biểu điểm cầu huyện Lộc Bình dự hội nghị  

 

Thực hiện Chị thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các địa phương, đơn vị triển khai bằng nhiều hình thức, thiết thực, cụ thể. Kết  quả trong 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW dần trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, thực hiện; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi tổ chức, cán bộ và đảng viên. Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị với các nội dung cụ thể; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Trung ương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về những mô hình mới, cách làm hay, những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ban hành nhiều kế hoạch, hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tuyên truyền trên báo chí. Từ đó, đã tạo ra sự vào cuộc tích cực của các cơ quan Trung ương, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.

Tại Hội nghị, các đại biểu được xem phóng sự kết quả 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời các đại biểu đã tham  gia thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị tại các cấp ủy, địa phương; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình mới; đồng thời phân tích những hạn chế để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 05-CT/TW trong thời gian tới.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đề nghị trong thời gian tới  cấp ủy, chính quyền, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc thực hiện Chị thị số 05-CT/TW; ý nghĩa vai trò của việc học  tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đề nghị phát động phong trào thực hiện tiết kiệm; chống tham nhũng, lãng phí; khơi dậy trong toàn xã hội, đồng chí, đồng nghiệp theo tư tưởng, đạo đức của Bác. Các cấp ủy tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền, đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh đi vào chiều sâu, tạo phong trào thiết thực hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Tin, ảnh:  Trần Lương- Trung tâm VHTT và TT Lộc Bình