Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hướng dẫn Tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao Chỉ số PAPI năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Định hướng tuyên truyền
Tệp đính kèm
Attachment Size
2133.signed.signed.pdf 636.88 KB