Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND huyện Lộc Bình: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 28/8/2019, UBND huyện Lộc Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020. Về phía tỉnh có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, Công an tỉnh. Về phía huyện, dự có đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND, công chức chuyên trách nông thôn mới các xã; tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Phát biểu khai mạc tại hội nghị đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện nhấn mạnh: Xác định rõ việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là sự nghiệp của toàn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong huyện, đây vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài. Vì vậy đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, nêu cao tinh thần trách nhiệm làm rõ những khó khăn, hạn chế cần tháo gỡ, đề ra các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những giai đoạn tiếp theo trên địa bàn đạt hiệu quả.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020, trên địa bàn huyện luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh; sự phối hợp của các Sở, ban, ngành của tỉnh. Cấp ủy đảng, chính quyền huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến cán bô, đảng viên và Nhân dân; ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo thực hiện, kết quả sau 10 năm triển khai, đến nay toàn huyện có 04/27 xã đạt chuẩn nông thôn mới; phong trào xây dựng NTM đã và đang thu hút nhiều nguồn lực tham gia. Tổng huy động nguồn vốn trong xây dựng NTM giai đoạn từ năm 2010 đến nay được 1.209.965,11 triệu đồng, trong đó huy động từ Nhân dân gần 50 tỷ đồng, trên 213.000 công lao động và 23.000 m2 đất được hiến làm mặt bằng để xây dựng các công trình phúc lợi; 27/27 xã có quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đạt 100%; cứng hóa được trên 350km đường trục xã, thôn, ngõ xóm; kiên cố gần 160 km kênh mương thủy lợi nâng diện tích tưới chủ động lên 4.00ha; 100% xã trong huyện có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ dùng điện là 97,75%, có 22/89 trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia; 06/27 xã có nhà văn hóa của xã và 249/263 thôn có nhà văn hóa thôn; 05/27 có hệ thống đài truyền thanh, hệ thống loa đến thôn; tỷ lệ hộ nghèo giảm 9,75%, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm tăng 14,87% so với khi chưa triển khai chương trình; chất lượng cơ sở vật chất trang thiết bị được đầu tư khang trang hơn, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Tại hội nghị các đại biểu đã có ý kiến tham luận trao đổi nêu ra những khó khăn, hạn chế trong triển khai thực hiện xây dựng NTM, đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện trong giai đoạn tiếp theo đạt hiệu quả hơn.

IMG_5331.JPG

Đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Vi Việt Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh ghi nhận những kết quả trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của huyện Lộc Bình đạt được. Đồng thời nhấn mạnh: Những năm tiếp theo, cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình xây dựng NTM; chú trọng tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng NTM; đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác tối đa, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng NTM; quan tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế và tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; đối với 04 xã đã đạt chuẩn NTM cần tập trung thực hiện nông thôn mới nâng cao; xây dựng, nhân rộng các “Khu dân cư kiểu mẫu”; đưa các chỉ tiêu về xây dựng NTM vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng điều phối, các cơ quan, ban ngành phụ trách nội dung, chỉ tiêu, tiêu chí, UBND các xã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng phát triển văn hóa xã hội quan tâm đến nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

IMG_5354.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

 

Nhân dịp này, có 06 tập thể và 02 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020./.

 

Thực hiện: Bích Đào - Trung tâm VH, TT và TT huyện