Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

UBND tỉnh Lạng Sơn: Kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Tú Đoạn

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 04/9/2019, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Tú Đoạn, cùng đi với Đoàn có đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh. Làm việc với Đoàn về phía huyện có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của xã Tú Đoạn, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tú Đoạn; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn xã Tú Đoạn.

Trước buổi kiểm tra, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế mô hình trồng măng tây, chanh leo và cam hoàng đế; tiến độ thi công xây dựng trường THCS, trường mầm non, nhà văn hoá xã Tú Đoạn.

  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện kiểm tra mô hình Măng tây xã Tú Đoạn.JPG

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện kiểm tra mô hình trồng măng tây tại xã Tú Đoạn

 

Tiếp đó tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện báo cáo tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyện; nghe lãnh đạo UBND xã Tú Đoạn báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã đến thời điểm 30/8/2019. Trong 8 tháng đầu năm 2019, cấp ủy đảng, chính quyền của huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành của huyện tuyên truyền xây dựng nông thôn mới được 14 cuộc với 2.470 người tham gia, cấp phát được 556 cuốn sổ tay hướng dẫn bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới ước tính khoảng 113.564,333 triệu đồng. Qua khảo sát tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện nay trên địa bàn huyện có 04/27 xã đạt 19 tiêu chí; 01/27 xã đạt 11 tiêu chí; 01/27 xã đạt 10 tiêu chí và 21/27 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Đến nay, tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của toàn huyện là 234 tiêu chí, tăng 01 tiêu chí so với đầu năm 2019, số tiêu chí bình quân đạt được của huyện là 8,66 tiêu chí/xã; lựa chọn xã Hữu Khánh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 để thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2019 - 2020. UBND huyện phê duyệt phương án, dự toán xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 đối với các thôn Bản Quang, xã Hữu Khánh; thôn Bản Khoai, xã Yên Khoái; thôn Lăng Xè, Khòn Miện xã Đồng Bục.

   

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện kiểm tra mô hình chanh leo xã Tú Đoạn (1).jpg

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện kiểm tra mô hình chanh leo tại xã Tú Đoạn

(ảnh Hoàng Luyến)

 

Xã Tú Đoạn được chọn làm xã điểm về đích thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2019. Qua khảo sát, đánh giá tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến hết tháng 8 năm 2019, xã đạt được 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, còn 08/19 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 2 về giao thông; tiêu chí số 5 về trường học; tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá; tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông; tiêu chí số 15 về y tế; tiêu chí số 16 về văn hoá; tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu và các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tú Đoạn để đưa ra các giải pháp tiếp tục thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, sớm đưa xã Tú Đoạn về đích nông thôn mới trong năm 2019 theo kế hoạch.

    

Đồng chí Phạm Ngọc trương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu.JPG

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

phát biểu tại buổi kiểm tra

Kết luận tại buổi kiểm tra đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả của huyện Lộc Bình và xã Tú Đoạn đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới. Đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện Lộc Bình nói chung và xã Tú Đoạn nói riêng tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Các xã đã đạt chuẩn cần tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đối với các tiêu chí chưa đạt thì cần phân tích rõ trách nhiệm của từng cấp và có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; tập trung một số tiêu chí mang tính trụ cột trong xây dựng nông thôn mới như: Tổ chức lại mô hình sản xuất, môi trường, thiết chế văn hoá, an ninh trật tự. Đối với các công trình hạ tầng, huyện cần chỉ đạo các nhà thầu bố trí trang thiết bị, nhân lực, phương pháp tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình. Các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng thôn xã Tú Đoạn tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần cùng xã Tú Đoạn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Về lâu dài cần xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Các Sở, ngành tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, tư vấn cho huyện và xã tháo gỡ khó khăn, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra./.

Tin, ảnh: Lý Lê - Trung tâm VH, TT và TT huyện