Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thẩm định kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Tú Đoạn

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 27/9/2019, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Bình tổ chức thẩm định kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới  xã Tú Đoạn năm 2019. Dự có đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới huyện; đại diện Sở Xây dựng, Sở Công thương, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Tại buổi thẩm định, Đoàn đã tiến hành kiểm tra, thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Tú Đoạn năm 2019. Đến nay, tiêu chí số 1 về quy hoạch UBND xã đã lập quy hoạch chung và được công bố theo quy định; các bản vẽ quy hoạch được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã. Tiêu chí số 3 về thủy lợi có tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên đạt so với yêu cầu của tiêu chí. Tiêu chí số 4 về điện, xã có 1.426/1.428 hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt tỷ lệ 99,85% so với yêu cầu. Tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, xã không có cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn trong quy hoạch ngành thương mại do UBND tỉnh phê duyệt. Tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, toàn xã có 1.173/1.428 hộ gia đình có nhà đạt chuẩn theo chuẩn của bộ xây dựng. Tiêu chí số 10 về thu nhập, bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt trên 33,04 triệu/người/năm. Tiêu chí số 11 về hộ nghèo, công tác xóa đói, giảm nghèo được thường xuyên quan tâm, các chế độ chính sách cho người nghèo được triển khai kịp thời, tổng số hộ nghèo là 164/1.428 hộ, chiếm tỷ lệ 11,5%. Tiêu chí số 12 về lao động có việc làm, được đánh giá đạt 96,8%. Tiêu chí số 13, về tổ chức sản xuất, xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. Chỉ tiêu 14.3 của tiêu chí 14 giáo dục và đào tạo, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo của xã đã đạt trên 25,7%. Chỉ tiêu 17.1 của tiêu chí 17 môi trường và an toàn thực phẩm có 90,8% tỷ lệ người dân trên địa bàn xã được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch. Chỉ tiêu 18.6 của tiêu chí 18 hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật được đánh giá đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội. Chỉ tiêu số 19.1 của tiêu chí 19 quốc phòng và an ninh luôn được xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.

Qua thẩm định, các sở ngành đã đánh giá 6 tiêu chí và 4 chỉ tiêu đều đạt so với các tiêu chí và chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới đề ra.

Đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện phát biểu.

 

Phát biểu tại buổi thẩm định, đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện mong muốn các sở, ngành của tỉnh sớm trình UBND tỉnh xem xét công nhận các tiêu chí đã đạt chuẩn theo quy định; đồng thời quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn xã Tú Đoạn hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt để hoàn thành theo kế hoạch. Đối với xã Tú Đoạn đồng chí đề nghị, xã nghiêm túc tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định, khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đúng quy định để trình UBND tỉnh xem xét công nhận các tiêu chí đạt chuẩn. Tiếp tục rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu đưa xã Tú Đoạn đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra./.

 

 

Tin, ảnh: Lý Lê- Trung tâm VH, TT và TT huyện