Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Tú Đoạn

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 28/10/2019, UBND huyện tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Tú Đoạn. Đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện chủ trì cuộc họp. Dự có đại diện các Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh.

Thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Tú Đoạn gồm: Tiêu chí 2 Giao thông; Tiêu chí 5 Trường học; Tiêu chí 6 Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí 8 Thông tin và Tuyên truyền; Tiêu chí 14 Giáo dục và Đào tạo (chỉ tiêu 14.1 và 14.2); Tiêu chí 16 Văn hóa; Tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm (chỉ tiêu 17.2 đến chỉ tiêu 17.7); Tiêu chí 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (chỉ tiêu 18.1 đến chỉ tiêu 18.4); Chỉ tiêu 19.2 của Tiêu chí 19 Quốc phòng và an ninh.

Tiếp đó các đại biểu trực tiếp đi kiểm tra các công trình như: Tiến độ xây dựng trường học; cơ sở vật chất nhà văn hóa; thông tin và truyền thông; vệ sinh an toàn thực phẩm..... trên địa bàn xã Tú Đoạn. Qua thẩm định cơ bản 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Tú Đoạn đều đạt theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

IMG_6368.JPG

         Đ/c Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực

Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện phát biểu tại hội nghị

 

Kết luận buổi thẩm định, đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao; các nhà thầu khẩn trương xây dựng các công trình đảm bảo chất lượng đúng tiến độ; giao UBND xã Tú Đoạn hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí tại buổi thẩm định gửi về Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện để trình UBND tỉnh công nhận xã Tú Đoạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019./.

 

Tin, ảnh: Quang Định – TT, VH&TT và TT Lộc Bình