Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Họp đề nghị xét công nhận xã Tú Đoạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 14/11/2019, UBND huyện tổ chức họp đề nghị xét công nhận xã Tú Đoạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã.

Theo báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Tú Đoạn năm 2019 của UBND huyện: Hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã Tú Đoạn đạt chuẩn nông thôn mới đã thực hiện đầy đủ theo quy định tại Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Kết quả thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới của xã Tú Đoạn đều đạt theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 28/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền huyện, các nguồn lực đầu tư của Nhà nước và sự đồng thuận, hưởng ứng của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Tính đến nay, xã Tú Đoạn đã đạt 19/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó 100% tỷ lệ đường trục xã, thôn được nhựa hóa bê tông; các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ tưới tiêu chủ động cho 449,4ha đất nông nghiệp, đạt tỷ lệ 85,66%; 99,86% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; tỷ lệ trường học các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở có cơ sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt từ 80% trở lên; 20/20 thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn, đáp ứng được các hoạt động văn hóa của Nhân dân trên địa bàn thôn; tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn theo quy định đạt 85,57%; thu nhập bình quân đầu người đạt 33,04 triệu đồng/người/năm; tổng số hộ nghèo của xã còn 164/1.428hộ, chiếm 11,48%; số lao động có việc làm thường xuyên đạt 97,39%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,96%; tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo.

Tiếp đó, 100% đại biểu dự cuộc họp nhất trí đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận xã Tú Đoạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

        

DONG CHI AN PHAT BIE HOP XET NTM TU DOAN.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao những kết quả các cơ quan chuyên môn của huyện và xã Tú Đoạn đã đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận xã Tú Đoạn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Đối với xã Tú Đoạn tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí; đối với các xã đã đạt chuẩn cần tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn nâng cao và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; các xã chưa đạt chuẩn tiếp tục đăng ký các tiêu chí thực hiện trong năm 2019./.  

Tin, ảnh: Lý Lê - Trung tâm VH, TT và TT huyện