Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Đồng chí Lê Ngọc Cương Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Qua hơn 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Ngọc Cương luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động do các cấp phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lê Ngọc Cương, Chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện là đảng viên gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

20200228_100047.jpg

Đồng chí Lê Ngọc Cương, Chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

 đang vận hành hệ thống máy phát thanh

 

Đồng chí Lê Ngọc Cương, sinh năm 1981, thôn  Pò Sáy, xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình. Hiện nay, đồng chí tham gia công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; tham gia sinh hoạt Chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. Năm 2007, đồng chí được phân công làm tại Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lộc Bình. Trong quá công tác đồng chí luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; luôn có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, bản thân luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện sửa chữa, khắc phục các sự cỗ kỹ thuật đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên công tác quản lý khai thác kỹ thuật có hiệu quả, đề xuất với lãnh đạo đơn vị phương án xử lý kịp thời khi có sự cố. Cụ thể đã sửa chữa, bảo dưỡng khắc phục máy phát hình, máy phát thanh, máy tăng âm tại các trạm phát lại và các đài truyền thanh sơ sở ở các xã…Thực hiện sửa chữa, khắc phục, hỗ trợ kỹ thuật tại trạm truyền thanh cơ sở ở các xã, thị trấn; tham gia khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của các trạm truyền thanh – cơ sở trên địa bàn, khảo sát lắp đặt các Đài Truyền thanh cơ sở tại các xã Xuân Dương, Sàn Viên, thị trấn Na Dương. Trong công tác chuyên môn, đồng chí  luôn tự học hỏi qua đồng nghiệp và qua các phương tiện truyền thông khác để có trình độ cao hơn, tiếp thu khoa học công nghệ mới, nghiên cứu, cải tiến và đưa vào sử dụng phương thức truyền thanh qua mạng Internet, qua đó làm giảm thời gian trễ do vận chuyển băng đĩa và tiết kiệm ngân sách cho đơn vị. Trong những năm qua, đồng chí  đã có 04 đề tài sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được các cấp công nhận. Trong công việc đồng chí luôn có sự phối kết hợp, không ngừng học tập để nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, hiểu biết về khoa học kỹ thuật để phục vụ nhân dân; luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong công việc để hoàn thành mọi công việc được giao, góp phần thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, phản ánh kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn huyện.

Song song với đó, trong công tác Đảng đồng chí luôn gương mẫu, thực hiện nghiêm túc các quy định của Chi bộ và vận dụng tích cực trong công tác và trong cuộc sống việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có lối sống giản dị, tiết kiệm, khiêm tốn, luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành qui định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng; có tinh thần đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ. Đồng chí luôn nêu cao tinh thần học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác; tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị do huyện tổ chức. Đồng chí: Lê Ngọc Cương, Đảng viên Chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Lộc Bình nói trong năm qua, tôi luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong công việc chuyên môn, không ngừng học hỏi từ đồng nghiệp và tự tìm hiểu qua các kênh thông tin, các trang chuyên về sửa chữa, kỹ thuật vận hành... . Hàng năm, gia đình đồng chí đạt gia đình văn hóa; thực hiện tốt Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 14/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Với cương vị Đảng viên trong Chi bộ, đồng chí luôn nỗ lực cố gắng, gương mẫu thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hằng năm đồng chí được công nhận đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí Hoàng Thị Luyến, Phó Bí thư Chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đánh giá Đồng chí  Lê Ngọc Cương, Đảng viên, Chi bộ Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện là một đảng viên gương mẫu  trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí đã tham mưu cho UBND huyện sáng kiến đề tài “Tính tương thích và biện pháp khắc phục bất đồng bộ trong hệ thống các máy phát thanh - truyền hình; “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong phát thanh” Đề tài được ứng dụng trong việc truyền tải các chương trình truyền thanh từ huyện đến cơ sở. Sáng kiến đã được đưa vào sử dụng có hiệu quả đã góp phần tiết kiệm chi phí cho nhà nước trên 100 triệu đồng. Qua tấm gương điển hình của đồng chí Lê Ngọc Cương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được toàn thể đảng viên trong Chi bộ học tập và noi theo.

Với những kết quả đạt được, năm 2016, năm 2018 đồng chí được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở; năm 2017 đồng chí được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, trong dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, đồng chí Lê Ngọc Cương đã được Huyện ủy tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2019)./.

 

                  Bài, ảnh:  Trần Lương- Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình