Skip to main content

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại huyện Lộc Bình

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 18/5/2020, Đoàn kiểm tra của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại xã Khuất Xá, Tú Mịch. Cùng đi với Đoàn có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của tỉnh. Làm việc với đoàn về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của huyện.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã được nghe đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, UBND xã Khuất Xá, Tú Mịch trình bày báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 5 tháng đầu năm 2020. Theo đó, UBND huyện đã chủ động hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã kiện toàn và phân công tổ chức bộ máy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành chương trình xây dựng nông thôn mới từ cấp huyện đến  cấp xã phù hợp với tình hình thực tế theo quy định, các nguồn vốn đầu tư ước tính khoảng trên 156 triệu đồng, Quỹ ủng hộ xây dựng nông thôn mới đến ngày 30/4/2020 thu được trên 250 triệu đồng. Đến nay tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 187 tiêu chí, trung bình đạt 9,84 tiêu chí/xã; xã Khuất Xá đạt 12/19 tiêu chí, xã Tú Mịch đạt 10/19 tiêu chí. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới và các cơ quan chuyên môn của huyện đang tăng cường chỉ đạo UBND các xã thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới nâng cao.

Qua nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã cùng thảo luận và giải đáp, làm rõ một số nội dung liên quan đến các đề xuất, kiến nghị của xã Khuất Xá và Tú Mịch. Đồng thời đưa ra các giải pháp cụ thể để xã Khuất Xá, Tú Mịch phấn đấu đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch.

 

IMG-3049_0.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi kiểm tra xã Tú Mịch

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Khuất xá, Tú Mịch rà soát tất cả các tiêu chí để triển khai cụ thể; tuyên truyền vận động Nhân dân hiểu rõ và chủ động tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; tập trung đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; thực hiện báo cáo hàng tuần đối với UBND huyện trong công tác xây dựng nông thôn mới,…

 

 

IMG-3028_0.JPG

Đồng chí Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh kết luận buổi kiểm tra tại xã Khuất Xá

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đề nghị huyện Lộc Bình nói chung và xã Khuất Xá, Tú Mịch nói riêng: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; duy trì các tiêu chí đã đạt và đối với các tiêu chí chưa đạt cần phân rõ trách nhiệm, rà soát cụ thể và có kế hoạch triển khai; đối với các công trình hạ tầng, huyện cần chỉ đạo các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Các sở, ngành tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, tư vấn cho huyện, xã tháo gỡ khó khăn và thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, phấn đấu đưa xã Khuất Xá, Tú Mịch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Trước buổi kiểm tra, Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng một số công trình như: Trường Tiểu học Khuất Xá II; Điểm trường Phiêng Bưa, Trường Tiểu học Khuất Xá II; điểm Trường Mầm non thôn Pò Loỏng, xã Khuất Xá; nhà văn hoá xã Khuất Xá; Trường Tiểu học xã Tú Mịch; Trường THCS xã Tú Mịch; nhà văn hóa xã Tú Mịch./.

 

Tin, ảnh: Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện