Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tập huấn công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 25/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lộc Bình tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới cho 150 người là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, công chức địa chính - Xây dựng và Môi trường; thành viên ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng nông thôn mới, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng, người uy tín của 11/11 thôn xã Khuất Xá.

Tại hội nghị các học viên được hướng dẫn một số nội dung như: Kiểm tra, rà soát hiện trạng thực trạng môi trường tại nông thôn miền núi hiện nay; tác hại do ô nhiễm môi trường (ô nhiễm không khí, nguồn nước, tài nguyên rừng) ảnh hưởng đến đời sống của con người; những nguyên nhân và giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; liên hệ thực tế tại thôn Bản Chu B xã Khuất Xá về thực hiện tiêu chí môi trường trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức bảo vệ môi trường cho các cán bộ, hội viên tại cơ sở, góp phần tăng cường kiến thức bảo vệ môi trường đến Nhân dân, cộng đồng dân cư để giữ gìn vệ sinh môi trường trong thôn, xã luôn xanh, sạch, đẹp; tăng cường các biện pháp khắc phục xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường sống tại khu vực nông thôn; tạo sự đồng thuận của Nhân dân tự giác, chủ động nâng cao nhận thức thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường trong sản xuất, sinh hoạt hàng ngày; hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường gắn với bảo vệ sức khỏe phòng, tránh dịch bệnh do ô nhiễm môi trường gây ra. Đây cũng là một trong các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới mà xã Khuất Xá phấn đấu về đích trong xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2020.

 

Các học viên thăm hộ gia đình có chuồng trại chưa hợp vệ sinh tại thôn Bản Chu B..jpg

Các học viên thăm hộ gia đình có chuồng trại chưa hợp vệ sinh tại thôn Bản Chu B

Trước khi vào tập huấn các học viên đã đi thăm một số hộ gia đình có chuồng trại chưa hợp vệ sinh tại thôn Bản Chu B, xã Khuất Xá./.

 

Thực hiện: Bích Đào, Trung tâm VH, TT và TT huyện.