Skip to main content

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thi đua làm theo lời Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Những năm qua, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã và đang đẩy mạnh triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những cách làm phù hợp. Qua đó, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm, vận dụng những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện có 09 đảng viên, trong những năm qua, để việc học tập làm theo Bác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, làm động lực thúc đẩy nhiệm vụ chuyên môn, Ban Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác huy động vốn, cho vay các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của Chính phủ và triển khai kịp thời đến các đối tượng thụ hưởng. Từ đó, cán bộ, nhân viên, người lao động có những hành động thiết thực và chuyển biến tích cực hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Sao, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho biết Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hàng năm xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng chuyên đề gắn với nhiệm vụ đặc thù của đơn vị được giao; tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên trong đơn vị; qua việc học và làm theo Bác đã nhận thức sâu sắc gắn nhiệm vụ đổi mới phương thức làm việc, thấu hiểu lòng dân phục vụ, tận tâm, tận tụy với khách hàng, phục vụ khách hàng nhiệt tình, chu đáo, nâng cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều sáng kiến giải pháp áp dụng vào nhiệm vụ, triển khai nguồn vốn hiệu quả.    

Sau 04 năm triển khai thực hiện, đến nay, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã từng bước đi vào nền nếp; chi bộ nhận thức sâu sắc những nội dung của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua thực hiện, chi bộ đánh giá được những ưu điểm, hạn chế đối với tập thể và từng cá nhân đảng viên, từ đó tìm biện pháp khắc phục có hiệu quả. Chính vì vậy, cán bộ, đảng viên, người lao động luôn phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tham mưu thẳng thắn, trung thực và xây dựng với cấp trên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: Hàng năm chi bộ đã ban hành và triển khai thực hiện cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và của chi bộ, thực hiện hoàn thành kế hoạch tăng trưởng dư nợ hàng năm; cho vay đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội nhận ủy thác triển khai cho vay kịp thời, đúng đối tượng; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức đôn đốc, xử lý thu hồi nợ quá hạn có hiệu quả. Qua đánh giá, hàng năm 100% đảng viên trong hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đơn vị đạt danh hiệu đơn vị an toàn, văn hóa; tổ chức công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc; 04 năm liên tục chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị thường xuyên quan tâm công tác dân vận, xây dựng đội ngũ cán bộ có lề lối tác phong làm việc lịch sự, tận tình phục vụ Nhân dân, hết lòng phụng sự cho công tác xóa đói, giảm nghèo, tạo công ăn việc làm ở địa phương; làm tốt công tác an sinh xã hội; thực hiện đạt kết quả các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động; tổ chức triển khai nộp các loại quỹ do các cấp phát động đầy đủ. Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã ủng hộ 05 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện, triển khai làm 500 chiếc mặt nạ chắn giọt bắn góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Đảng viên Vi Thị Bích Ngọc, cán bộ tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện nói: Bản thân là cán bộ của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lộc Bình luôn tự hào đứng trong hàng ngũ của Đảng, thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và chi bộ giao thực hiện các nguồn vốn đến người dân; hoạt động của ngân hàng không vì lợi nhuận, chúng tôi luôn hướng dẫn các hộ vay về quy trình, quy cách sử dụng vốn vay đạt hiệu quả tốt nhất.

 

Cán bộ NHCSXH huyện thăm mô hình PTKT tại Na Dương_0.JPG

Cán bộ tín dụng, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thăm mô hình vay vốn phát triển kinh tế tại thị trấn Na Dương

 

 

Qua việc triển khai các chương trình cho vay đúng đối tượng, xử lý thu hồi nợ quá hạn hiệu quả, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã hoàn thành tăng trưởng dư nợ hàng năm; các chỉ tiêu về nguồn vốn, tín dụng, tài chính đều tăng trưởng tốt, chất lượng tín dụng ngày càng được cải thiện. Nhờ đó, công tác huy động vốn năm 2019 được gần 45 tỷ đồng, tăng 10% chỉ tiêu giao và tăng trên 30 tỷ đồng so với năm 2015, tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn từ năm 2016 đến cuối năm 2019 đạt 330%. Dư nợ cho vay tại đơn vị năm 2019 đạt gần 360 tỷ đồng; có trên 14 chương trình tín dụng với gần 8.000 hộ, tăng 42% so với năm 2015. Chất lượng tín dụng hàng năm được nâng lên năm sau cao hơn năm trước, cụ thể, từ năm 2015-2019, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,14% (năm 2015) xuống còn 0,05% (năm 2019). Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Bà Hà Thị Nguyệt, khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình cho biết: Được Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho gia đình được vay vốn, chăn nuôi phát triển kinh tế trong hộ gia đình, tôi rất vui mừng, phấn khởi, ngân hàng rà soát đến tận hộ gia đình, ưu đãi vốn, quan tâm dân làm kinh tế, cán bộ ngân hàng rất niềm nở, nhiệt tình. Trong những năm qua, với những kết quả đạt được, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã được Huyện ủy tặng Giấy khen chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2018; UBND huyện tặng Giấy khen đạt Nhất cụm thi đua khối các cơ quan thuộc tỉnh và trung ương năm 2018, có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Trong thời gian tới, Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, xây dựng chi bộ và đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm phát triển kinh tế, ổn định xã hội trên địa bàn./.

 

 

T/h: Bích Đào, Trung tâm VH,TT và TT huyện.