Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh: Kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới và các mô hình trên địa bàn huyện Lộc Bình

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 27/8/2020, Đoàn do đồng chí Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới của xã biên giới đặc biệt khó khăn, tiến độ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất năm 2020 huyện Lộc Bình và xã Tam Gia. Làm việc với Đoàn về phía huyện có đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo và công chức xã Tam Gia.

Thực hiện hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Đề án 189 thôn của 18 xã khu vực biên giới và tiến độ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất năm 2020. Huyện Lộc Bình phấn đấu xét, công nhận 13/26 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay đã có 10/13 thôn đạt từ 10 đến 14 tiêu chí. Đối với việc thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện được tỉnh giao phân bổ nguồn vốn là 4.650.000.000 đồng, UBND huyện đã giao cho các phòng ban chuyên môn tiến hành thẩm định và phân bổ nguồn vốn theo đúng quy định. Từ nguồn vốn được phân bổ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, các xã tiến hành triển khai các mô hình liên kết sản xuất trồng cây dược liệu, trồng khoai lang, khoai tây thương phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm; mô hình liên kết chăn nuôi bò, dê và gà; mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau theo hướng VietGap. Đối với việc thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, hiện toàn huyện có 4 xã thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đạt từ 6-11 tiêu chí; 01 khu dân cư đạt 7/7 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 02 khu đạt 6/7 tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Đối với xã Tam Gia có 04 thôn thực hiện tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới (Nà Căng, Còn Tồng, Bản Tre, Nà Ỏ), đến nay cả 04 thôn đã đạt từ 6 - 10 tiêu chí. Về hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020, UBND xã đã xây dựng mô hình chăn nuôi bò, chăn nuôi dê với 04 hộ tham gia.

Tiếp đó tại buổi kiểm tra, các đại biểu và các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã tập trung thảo luận về những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới của xã biên giới đặc biệt khó khăn, tiến độ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất năm 2020 huyện Lộc Bình và xã Tam Gia để đưa ra các giải pháp tiếp tục thực hiện thời gian tới đạt hiệu quả.

 

đồng chí hùng cuongf phat biêu tại tam gia.jpg

Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu

 

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã thực hiện các tiêu chí của thôn đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt nông thôn mới. Đồng thời đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm tới công tác xây dựng nông thôn mới và các tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới của xã biên giới đặc biệt khó khăn, tiến độ thực hiện các mô hình phát triển sản xuất năm 2020 trên địa bàn huyện.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh đề nghị UBND huyện Lộc Bình và xã Tam Gia tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch đề ra; chỉ đạo các ngành thẩm định những tiêu chí thôn đã đạt theo quy định; rà soát, phân bổ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, các trưởng thôn phụ trách các tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới...

Trước buổi làm việc, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại thôn Nà Ỏ và thôn Bản Tre./.

 

Tin, ảnh: Lý Lê, Trung tâm VH, TT & TT Lộc Bình.