Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Thôn Khòn Quắc I xã Đồng Bục: Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ thôn Khòn Quắc I xã Đồng Bục đã tổ chức quán triệt, triển khai nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt kết quả cao, góp phần xây dựng chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

IMG_1617020698677_1617026291642.jpg

 Chi bộ thôn khòn Quắc I xã Đồng Bục xây dựng đường hoa thôn

 

Chi bộ thôn Khòn Quắc I xã Đồng Bục, hiện có 14 đảng viên. Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã, chi bộ đã quán triệt đầy đủ kịp thời chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và đặc biệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo tốt các cuộc vận động tới chi bộ Đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong thôn thực hiện. Hằng năm, chi bộ tổ chức cho 100% đảng viên tham gia đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tự rèn luyện tu dưỡng học tập; tổ chức thành công đại hội chi bộ theo đúng kế hoạch; chi bộ luôn chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình, nghị quyết hàng tháng, hằng năm, báo cáo công tác hoạt động của chi bộ kịp thời; tổ chức sinh hoạt theo điều lệ và hướng dẫn của cấp trên; công tác nêu gương, tập trung dân chủ; nắm bắt kịp thời tư tưởng đảng viên trong chi bộ; chủ động tham mưu với Đảng ủy, UBND xã trong công tác tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm trong năm. Đồng chí Ma Thị Lụa, Phó Bí thư Chi bộ thôn Khòn Quắc I xã Đồng Bục cho biết: Trong năm qua, Chi bộ thôn Khòn Quắc I xã Đồng Bục đã tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên trong thôn. Qua triển khai thực hiện các đảng viên đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW và được cấp trên ghi nhận.

Hằng năm, Chi ủy luôn định hướng những nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm, giải pháp phù hợp cho chi bộ đưa ra bàn bạc thảo luận thống nhất để đưa vào nghị quyết. Chi bộ luôn chủ động xây dựng kế hoạch, phù hợp với điều kiện thực tế, tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp thôn, các chi hội, chi đoàn. Đồng thời chi bộ thực hiện tốt công tác nêu gương, phát huy vai trò của người uy tín để nâng cao chất lượng vận động, tuyên truyền. Bên cạnh đó chi ủy, chi bộ vận động các đảng viên và Nhân dân trong thôn luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng chí Hứa Văn Mẹt, thôn Khòn Quắc I xã Đồng Bục cho biết: Là một đảng viên, đồng chí luôn chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Tự rèn luyện tu dưỡng học tập, tham gia sinh hoạt đảng đầy đủ và luôn chấp hành tốt các quy định, điều lệ của đảng. Trong năm qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thôn hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu được giao trong năm như: Khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa hàng năm đạt 90% trở lên; đặc biệt năm 2020 thôn Khòn Quắc I xã Đồng Bục được chọn thực hiện Khu dân cư kiểu mẫu. Chi bộ đã chủ động tổ chức họp, xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể để thực hiện các hạng mục, phần việc về các tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu như: Lắp đặt hệ thống điện thắp sáng dọc theo tuyến đường trục chính dài khoảng hơn 2 km; xây dựng hoàn thành đường hoa thôn; xây dựng sân chơi thể thao, treo các biển pano, khẩu hiệu; tổ chức huy động Nhân dân tập trung trang trí khuôn viên tại nhà văn hóa; tổ chức tốt công tác dọn vệ sinh, môi trường; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo Nghị quyết số 11/NQ-HU, ngày 14/4/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình. Đồng chí Hoàng Thị Kim, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Bục cho biết: Chi bộ Khòn Quắc I xã Đồng Bục là chi bộ tiêu biểu của xã. Hàng năm, chi bộ đã tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên kịp thời. Đặc biệt, chi bộ tổ chức tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả.

Với những kết quả đạt được, từ năm 2016 đến năm 2020, Chi bộ thôn Khòn Quắc I xã Đồng Bục được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt Chi bộ Khòn Quắc I xã Đồng Bục vinh dự được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc dịp sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 

 

                       T/h: Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình