Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Kiểm tra công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 07/5/2021, tại xã Khánh Xuân, Đoàn kiểm tra thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn cùng đi có đại diện lãnh đạo Phòng PV 05, Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã có buổi kiểm tra công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Lộc Bình. Về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện.

Theo báo cáo, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự phối hợp của các ngành, đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội, sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các xã Chương trình xây dựng nông thôn mới 04 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện đạt một số kết quả nhất định. Cơ sở hạ tầng nông thôn tiếp tục có nhiều chuyển biến, được chú trọng đầu tư. Các dự án  hỗ trợ phát triển sản xuất đạt hiệu quả góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân; qua tuyên truyền tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân góp công, góp tiền xây dựng các công trình phúc lợi từ đó làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Hiện nay, toàn huyện có 6 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (xã Yên Khoái, Hữu Khánh, Đồng Bục, Tú Đoạn, Khuất Xá, Tú Mịch); có 06 xã đạt 10 tiêu chí; có 7 xã đạt từ 5- 9 tiêu chí; tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của huyện là 235 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt 12,37 tiêu chí tăng 0,16 tiêu chí/01 xã. Đối với xã Khánh Xuân sau khi sáp nhập đến nay toàn xã đạt 10/19 tiêu chí còn các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí trường học, giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông, thu nhập và y tế. Về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Hữu Khánh thực hiện rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao đến nay còn vướng về diện tích mặt bằng xây dựng sân thể thao xã chưa đạt, tiêu chí an ninh chính trị, thu nhập chưa cao, hệ thống chính trị chưa đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tiếp,...

Tại buổi kiểm tra các thành viên đoàn đã có ý kiến thảo luận, trao đổi góp ý về cách thức, phương pháp triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, duy trì các tiêu chí đã đạt; quan tâm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, lựa chọn cây có thế mạnh của địa phương để đưa vào triển khai thực hiện; cần xác định các chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện đạt; bố trí vốn đầu tư cần kịp thời hơn;...

Phát biểu tại buổi kiểm tra đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu đầy đủ các ý kiến trao đổi của các thành viên Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; đối với xã Khánh Xuân cần có những điều chỉnh kế hoạch xây dựng nông thôn mới xã điểm trong năm 2021 để phù hợp hơn so với điều kiện  thực tế của địa phương; đồng thời sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tập trung giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phương pháp, giải pháp để triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt hiệu quả, thiết thực hơn.

 

đ.c Hoàng Quốc Tuấn kiểm tra tại trường THCS Khánh Xuân.jpg

Đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khảo sát tại Trường THCS Khánh Xuân

 

Kết luận buổi kiểm tra đồng chí Hoàng Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ghi nhận kết quả huyện Lộc Bình đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua đồng thời đồng chí đề nghị: Thời gian tiếp theo, tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc xây dựng nông thôn mới; tìm biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; cấp ủy, chính quyền  huyện cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã rà soát lại các tiêu chí để thực hiện đạt, cần bám sát kế hoạch của tỉnh, giao nhiệm vụ cho thành viên phụ trách sát sao hơn nữa, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao; các xã phối hợp với các ban, ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở phát động nhiều chương trình, phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới sao cho hiệu quả phù hợp với điều kiện thực tế; phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để tập trung giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành chủ động, tạo điều kiện hướng dẫn huyện, các xã đã và đang được lựa chọn xây dựng điểm, xây dựng nông thôn mới nâng cao thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.    

Trước đó, Đoàn kiểm tra đi khảo sát thực tế tại Trường THCS, một số công trình, tuyến đường của xã Khánh Xuân./.

                                          

T/h: Bích Đào, Trung tâm VH, TT và TT huyện.