Skip to main content

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hữu Khánh

Xây dựng nông thôn mới

Ngày 27/5/2021, Đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Hữu Khánh.

Năm 2017, xã Hữu Khánh được UBND tỉnh Lạng Sơn công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian qua xã Hữu Khánh đã từng bước hoàn thiện bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đến nay xã đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao như: Tiêu chí số 1; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 13; 14. Tuy nhiên, hiện xã còn có các chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt theo quy định về xây dựng nông thôn mới nâng cao như: Chỉ tiêu 2.1 của tiêu chí số 2 về diện tích sân thể thao được xây dựng theo tiêu chuẩn chưa đạt theo quy định; tiêu chí số 8 về thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn; chỉ tiêu 11.1 của tiêu chí số 11 về tỷ lệ thôn, bản được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn văn hóa; chỉ tiêu 12.2 của tiêu chí số 12 về đường làng ngõ xóm thường xuyên được quét dọn, phát quang, vệ sinh sạch sẽ bảo đảm, những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt hiện đang được xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực thực hiện.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Hữu Khánh tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm từng cá nhân trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nhất là huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao trong đó, trước hết phải giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt của xã nông thôn mới; đề ra giải pháp quyết liệt để thực hiện đối với các tiêu chí chưa đạt nông thôn mới nâng cao, đảm bảo phù hợp với thực tế của xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cán bộ, công chức, nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, tập trung đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2021 theo kế hoạch đề ra.

Trước buổi kiểm tra, Đoàn đã đi kiểm tra tình hình thực tế diện tích sân thể thao của xã./.

 

 

 Lý Lê, Trung tâm VH,TT và TT huyện