Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực thủ tục
1 Thủ tục miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
2 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Nội vụ Lĩnh vực Nội vụ
3 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng) Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
4 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
5 Thủ tục Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương. Phòng VH&TT Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
6 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
7 Thủ tục giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
8 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
9 Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường huyện,đường nội thành Phòng Nông nghiệp Lĩnh vực Tài chính
10 Thủ tục Thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý. Phòng KT&HT Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng
11 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
12 Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa”. Phòng VH&TT Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
13 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
14 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội. Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
15 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản. Phòng VH&TT Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
16 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
17 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội: Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
18 Thủ tục Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở. Phòng VH&TT Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
19 Cấp lại giấy phép chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý cấp huyện Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
20 Thủ tục tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
21 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Y tế Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
22 Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
23 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi) Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
24 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH
25 Thủ tục hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng LĐ-TB&XH Lĩnh vực LĐ-TB&XH