Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020

Ngày 23/11/2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021. Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Hội đồng nhân dân

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Lộc Bình

Ngày 19/11/2020, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thống Nhất, huyện Lộc Bình sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV.

Hội đồng nhân dân

Giám sát về tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn

Ngày 04/11/2020, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát với Phòng Lao động, Thương binh, xã hội - Dân tộc huyện về tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với

Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020

Ngày 23/10/2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kết quả hoạt động tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020. Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Hội đồng nhân dân

HĐND tỉnh Giám sát tình hình thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính tại huyện Lộc Bình

Ngày 06/10/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ng

Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Ngày 22/9/2020, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 9 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Hội đồng nhân dân

HĐND huyện Lộc Bình: Tổ chức phiên họp nghe giải trình về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện

Ngày 18/9/2020, HĐND huyện tổ chức phiên họp nghe giải trình về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân huyện: Giám sát kết quả thực hiện mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2017 - 2019

Ngày 16/9/2020, Đoàn giám sát do đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Hạt kiểm lâm huyện về kết quả thực hiện mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2017

Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân huyện giám sát Phòng Nội vụ

Ngày 04/9/2020, Đoàn giám sát do đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả rà soát, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện đối với Phòng Nội vụ. Dự buổi giám sát có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020

Ngày 24/8/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kết quả hoạt động tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Hội đồng nhân dân

HĐND huyện: Khảo sát về tình hình, kết quả thực hiện các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã Xuân Dương, Hữu Khánh

Ngày 20/8/2020, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về tình hình, kết quả thực hiện các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã Xuân Dương, Hữu Khánh từ năm 2018 đến nay.

Hội đồng nhân dân

Đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện: Giám sát về tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện

Ngày 31/7/2020, Đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện do đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến hết tháng 06/2020.  

Subscribe to Hội đồng nhân dân