Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Hội đồng nhân dân

Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh kiểm tra tại huyện Lộc Bình

Ngày 26/4/2021, Đoàn kiểm tra số 3, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -2026 tại huyện Lộc Bình.

Hội đồng nhân dân

Kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện

 

Từ ngày 16/4/2021 đến ngày 20/4/2021, Ủy ban bầu cử huyện thành lập 07 Đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Hội đồng nhân dân

HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 15/4/2021, HĐND huyện Lộc Bình tổ chức kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2016-2021 về công tác đầu tư công năm 2021. Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện điều hành kỳ họp.

Hội đồng nhân dân

Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại các xã, thị trấn

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBBC ngày 18/3/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Lộc Bình về việc kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Hội đồng nhân dân

Tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-MTTQ-BTT ngày 16/3/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân

HĐND huyện: Giám sát tình hình, kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đối với Phòng Nội vụ huyện

Ngày 08/4/2021, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình, kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đối với Phòng Nội vụ huyện.

Hội đồng nhân dân

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 04/4/2021, tại nhà văn hóa khu Bản Kho, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lộc Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân

Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026

Tối ngày 02/4/2021, tại nhà văn hóa khu Lao Động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lộc Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân

HĐND xã Khánh Xuân: Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 31/3/2021, HĐND xã Khánh Xuân tổ chức hội nghị tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện: Giám sát tại thị trấn Na Dương và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

Ngày 30/3/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tình hình, kết quả hoạt động của các Trạm truyền thanh cơ sở tại thị trấn Na Dương và Trung tâm Văn hóa, T

Hội đồng nhân dân

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 17/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Hội đồng nhân dân

Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 18/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị  hướng dẫn lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân

Khảo sát tình hình, kết quả thực hiện 05 chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp tại huyện Lộc Bình

Ngày 11/3/2021, Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Hoàng Văn Tài, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tình hình, kết quả thực hiện 05 chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp tại huyện Lộc Bình.

Subscribe to Hội đồng nhân dân