Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 1 June 2018

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ email

1

Hoàng Văn Chiều

Phó BT Huyện ủy,

CT UBND huyện

02053.840.217

chieuhv@langson.gov.vn

2

Hoàng Hùng Cường

Phó CT UBND huyện

02053.842.720

hhcuong@langson.gov.vn

3

Hoàng Thị Thúy

Phó CT UBND huyện  

hhthuy-05@langson.gov.vn