Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giám sát về tình hình, kết quả thực hiện các công trình đầu tư xây dựng năm 2021

Ngày 04/6/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện làm Trưởng đoàn có buổi giám sát về tình hình, kết quả thực hiện các công trình đầu tư xây dựng năm 2021.

Năm 2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện được UBND huyện giao quản lý và sử dụng với số vốn là 40.669 triệu đồng phân bổ cho 37 công trình. Trong đó, có 22 công trình chuyển tiếp và 15 công trình khởi công mới. Công tác lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật các công trình khởi công mới thực hiện theo tiến độ được HĐND huyện phê duyệt và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định. Có 02 công trình triển khai đúng tiến độ, 02 dự án gồm dự án Cầu Lộc Bình số 1, đường giao thông khu tái định cư xã Lục Thôn; dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu định cư và dân cư Bệnh viện huyện chưa triển khai thi công do chưa được phê duyệt bản vẽ kỹ thuật thi công. Các công trình còn lại đang được triển khai thực hiện. Công tác giải ngân các nguồn vốn của các công trình trong năm 2021 đến nay đạt 81,22% kế hoạch.

Sau khi nghe báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện có ý kiến trao đổi, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện giải trình, làm rõ các nội dung như: Một số công trình chuyển tiếp triển khai còn chậm so với thời gian hợp đồng ký kết; việc bổ sung nguồn vốn, tăng vốn đầu tư các công trình, dự án; công tác khảo sát kỹ thuật, xem xét cân đối cần được quan tâm hơn hạn chế những phát sinh nguồn vốn sau này; công tác kiểm tra, giám sát, đốc thúc các nhà thầu, thi công các công trình cần đảm bảo hơn về chất lượng, hiệu quả công trình;...

IMG_1244.jpg

Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện kiểm tra thực tế công trình trường học trên địa bàn xã Khánh Xuân

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện đề nghị: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý trao đổi của thành viên Đoàn giám sát chỉ ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2021; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn có công trình dự án được triển khai cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền cho Nhân dân hiểu, ủng hộ; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng nhằm đảm bảo mặt bằng sạch để chủ đầu tư triển khai các công trình theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình trên địa bàn xã Khánh Xuân góp phần đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhà thi công triển khai các công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ các công trình; quản lý, sử dụng vốn thực hiện đầu tư, xây dựng hiệu quả; phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đối với các công trình khởi công mới cần hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra phê duyệt, lựa chọn nhà thầu sớm triển khai thi công đảm bảo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Trước đó, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND huyện đã khảo sát thực tế các công trình triển khai tại xã Khánh Xuân, thị trấn Lộc Bình./.

 

 

T/h: Bích Đào, Trung tâm VH, TT và TT huyện.