Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình: Tổ chức kỳ họp thứ mười năm, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 16/12/2020 và 17/12/2020, Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa XIX tổ chức khai mạc kỳ họp thứ mười năm, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hứa văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Lý Đức Thanh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh; đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XIX; đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân; lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; đơn vị lực lượng vũ trang; Chủ tịch HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

IMG-1630.JPG

Toàn cảnh đại biểu dự kỳ họp

 

Kỳ họp lần này, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thường trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo trước kỳ họp thứ mười năm HĐND huyện khóa XIX; thông báo tóm tắt của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQVN huyện đối với HĐND, UBND huyện; báo cáo tóm tắt của Tòa án Nhân dân, Viện kiểm soát Nhân dân huyện về thực hiện nhiệm vụ năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; báo cáo thầm tra của các Ban HĐND huyện về tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020, nhiệm vụ giải pháp năm 2021; thuyết trình của UBND huyện về các dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội huyện Lộc Bình giai đoạn 2021 – 2025; về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021 và Kế hoạch đầu tư công huyện Lộc Bình năm 2021; các báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện. Ngoài ra, các đại biểu dự họp đã được nghe đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu tại địa bàn huyện Lộc Bình báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai mươi của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021.

IMG-1629.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

 

Phát biểu chỉ đạo tại ngày đầu diễn ra kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị HĐND huyện cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển; phối hợp với ủy ban bầu cử của huyện trong việc lựa chọn nhân sự và triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện. Sau kỳ họp, tổ chức tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ 2016-2021, rút ra bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương theo quy định.

Trong ngày thứ hai diễn ra kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tại các tổ trong ngày đầu của kỳ họp. Theo đó, kỳ họp chia thành 04 tổ để tiến hành thảo luận, có 25 lượt ý kiến phát biểu thảo luận về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội vụ…Sau khi tổng hợp, xem xét các ý kiến thảo luận tại tổ, các phiếu chất vấn của đại biểu HĐND huyện, Chủ tọa kỳ họp đã yêu cầu thủ trưởng các cơ quan trả lời chất vấn và giải trình về các vấn đề được đại biểu và cử tri quan tâm, cụ thể: Chất vấn đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc cấp giấy chứng nhận  quyền sử dụng đất lần đầu thực hiện chưa đạt theo tiến độ; công tác giải quyết đơn thư còn tồn đọng; chất vấn đối với Phòng Văn hóa và Thông tin về tỷ lệ nhà văn hóa thôn, khu phố đạt chuẩn trên địa bàn huyện còn thấp; công tác quản lý, sử dụng một số nhà văn hóa chưa hiệu quả; chất vấn Phòng Nội vụ làm rõ việc chưa xây dựng Đề án sáp nhập đối với 130 thôn chưa đảm bảo về quy mô dân số hộ gia đình theo quy định của Bộ Nội vụ; việc giải quyết chế độ hỗ trợ theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của HĐND tỉnh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố dôi dư do sáp nhập còn chậm; chất vấn Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện về việc quản lý chợ của Công ty Chợ Việt Bắc chưa đúng quy định, chưa hiệu quả, các nội dung yêu cầu giải trình gồm việc thu thuế kinh doanh vận tải, xây dựng cơ bản tư nhân chưa khai thác triệt để; việc lập hồ sơ quyết toán đối với một số công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng; tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp; việc nhân rộng mô hình gà 6 ngón chưa thực hiện; một số chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, chương trình xây dựng nông thôn mới thực hiện chậm; việc triển khai thực hiện, duy trì và nhân rộng mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất còn chậm; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

IMG-1628.JPG

Đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp

 

Tiếp đó, kỳ họp đã nhất trí biểu quyết thông qua 09 Nghị quyết của HĐND huyện về: Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội huyện Lộc Bình giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch đầu tưu công huyện Lộc Bình năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện năm 2021; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện các mô hình sản xuất nông-lâm nghiệp trên địa bàn huyện; Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả rà soát, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về tình hình thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện; Nghị quyết về thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện về tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý tài sản công trên địa bàn huyện.

IMG-1631.JPG

Đồng chí Hứa văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Hứa văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện đề nghị UBND, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân huyện, các cơ quan đơn vị, các cấp các ngành theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp này; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong việc khắc phục khó khăn tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 của huyện./.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình