Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị lấy ý kiến các ngành về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện Lộc Bình

Ngày 09/4/2021, UBND huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến các ngành về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện Lộc Bình. Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

IMG_1760_0.JPG

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Phương Bắc trình bày báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện Lộc Bình. Theo đó, tổng diện tích đất tự nhiên theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 98.642,68 ha, diện tích thực hiện đến năm ngày 31/12/2020 là 98.642,92 ha, tăng 0,24 ha so với quy hoạch được duyệt do kiểm kê đất đai, trong đó: Đất nông nghiệp, chỉ tiêu theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 87.030,05 ha, thực hiện được 89.017,39 ha; diện tích đất phi nông nghiệp theo chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 10.227,70 ha, thực hiện được 8.112,71 ha; đất chưa sử dụng theo điều chỉnh quy hoạch được duyệt là 1.384,93 ha, thực hiện được 1.512,82. Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Bình đến năm 2030, đất nông nghiệp 85.454,57ha. giảm 3.552,82 ha; đất phi nông nghiệp 11.937,45 ha, tăng 3.814,74 ha; đất chưa sử dụng 1.250,90 ha, giảm 261,92 ha.

Qua nghe báo cáo, các đại biểu tập trung thảo luận về chỉ tiêu: Sử dụng đất cho ngành nông nghiệp, nông thôn; sử dụng đất cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; sử dụng đất cho lĩnh vực phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; sử dụng đất cho lĩnh vực an ninh - quốc phòng; phát triển đô thị và khu dân cư…

 

 

IMG_1763.JPG

Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

 

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; đơn vị tư vấn Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Phương Bắc tiếp thu các ý kiến đóng góp vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện Lộc Bình. Trên cơ sở đó tập trung rà soát, nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung các ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện bản quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện Lộc Bình trình UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt./.

 

 

Tin, ảnh: Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện