Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021

Ngày 31/5/2021, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, giai đoạn 2016-2021. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị. Dự về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện.

 

IMG_2393.JPG

Điểm cầu trực tuyến tại huyện Lộc Bình

 

Trong giai đoạn 6 năm (2016-2021), Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm. Kết quả, toàn tỉnh tổ chức đăng ký được 21.799 công dân đủ 17 tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chiếm 2,65% tổng dân số và 116.737 lượt công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, chiếm 14,2% tổng dân số. Kết quả sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, xét duyệt tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ theo quy trình công tác tuyển quân; thực hiện dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch trong sơ tuyển, khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hàng năm, tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng, an toàn, đúng luật; đảm bảo công bằng góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc thực hiện chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương được cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương quan tâm thực hiện.

Tiếp đó, các đại biểu dự hội nghị tham gia phát biểu về những kết quả đạt được, khó khăn trong 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 20215 (2016-2021); đề xuất, kiến nghị về thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch  Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Lạng Sơn đánh giá cao kết quả thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Nghĩa vụ quân sự trong thời gian tới, đồng chí  Chủ tịch UBND đề nghị: Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp, tiếp tục tuyên truyền quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng khóa XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn khóa XVII; tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự  đúng quy trình, quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện nghiêm công tác đăng ký công dân đủ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thực hiện tốt việc sơ tuyển, khám tuyển công dân lên đường nhập ngũ. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan y tế các địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác sơ tuyển, khám sức khoẻ thực hiện nghĩa vụ quân sự. UBND, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các huyện, thành phố quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, chủ động ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo ở cấp mình để tập trung triển khai thực hiện, bám sát và giúp đỡ cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân ngay từ đầu, tổ chức tuyển chọn đúng các yêu cầu về tiêu chuẩn, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Đề nghị các đơn vị nhận quân thường xuyên tạo điều kiện cho địa phương trong quá trình giao quân, quan tâm giáo dục, rèn luyện các chiến sỹ khi trở về địa phương thực sự là những người công dân tốt, góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành Trung ương sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Nghĩa vụ quân sự.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai tổ chức thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự  năm 2015, giai đoạn 2016-2021./.

                             

 

 

 T/h: Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT huyện