Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách hộ trợ theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Ngày 08/4/2021, UBND huyện tổ chức cuộc họp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025. Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các hộ gia đình của 02 xã: Lợi Bác, Tĩnh Bắc có nhu cầu vay vốn triển khai các mô hình phát triển kinh tế theo hướng sản xuất nông, lâm nghiệp. Các hộ gia đình có nhu cầu vay vốn hỗ trợ để triển khai kế hoạch đầu tư trồng cây dược liệu cát sâm tại xã Lợi Bác có 04 hộ, 01 hộ dự kiến đầu tư chăn nuôi tại xã Tĩnh Bắc. Các đại biểu dự họp, các hộ gia đình trao đổi thảo luận, góp ý kiến về một số vấn đề như: Thông tin về chính sách tín dụng, hạn mức vay vốn, trách nhiệm của người sử dụng vốn, quy mô sản xuất, kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, con, thị trường bao tiêu sản phẩm; khó khăn trong xác định vị trí diện tích đất để triển khai trồng cây dược liệu tại xã Lợi Bác,...

Toàn cảnh_0.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Xã Lợi Bác cần rà soát lại diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn để xác định cho người dân diện tích triển khai mô hình trồng cây dược liệu; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện về các thủ tục để giải quyết cho các hộ vay vốn; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh, đơn vị tư vấn đo đạc đất lâm nghiệp trên địa bàn xã Lợi Bác để kiểm tra, rà soát các diện tích, thửa đất đủ điều kiện triển khai chương trình; trước mắt cần xác định vị trí đất đủ điều kiện triển khai các thủ tục, hồ sơ để hỗ trợ các hộ gia đình triển khai mô hình phát triển kinh tế. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các xã, hộ gia đình làm hồ sơ, hoàn thiện thủ tục vay vốn theo Nghị quyết. Đồng thời các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 đến Nhân dân biết, thực hiện các mô hình phát triển kinh tế tại địa phương./.   

                                            

T/h: Bích Đào, Trung tâm VH, TT và TT huyện.