Nhảy đến nội dung
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Submitted by (chưa được kiểm chứng) on 4 December 2015

 

TT

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SĐT

THƯ

ĐIỆN TỬ

1

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Hoàng Văn Thuận

Chánh Văn phòng

02053 840 355

 

Triệu Thanh Hùng

Phó Chánh Văn phòng

02053 840 336

 

2

BAN TỔ CHỨC

Lô Văn Thuận

Trưởng ban

02053 840 010

 

Nguyễn Văn Thành

Phó Trưởng ban

02053 842.444

 

Đinh Hữu Thế

Phó Trưởng ban

02053 842.995

 

3

BAN TUYÊN GIÁO

Lâm Văn Viên

Trưởng ban

02053 842 445

 

Phạm Minh Huệ

Phó Trưởng ban

02053 840 158

 

Nguyễn Đức Thọ

Phó Trưởng ban

02053 842 026

 

4

ỦY BAN

KIỂM TRA

Lưu Văn Thắng

Chủ nhiệm

02053 840 157

 

Hoàng Hồng Điệp

Phó chủ nhiệm

02053 842 443

 

Vi Thúy Hoa

Phó chủ nhiệm

02053 842 892

 

5

BAN DÂN VẬN

Vi Văn Thái

Trưởng ban

02053 840 159

 

Vi Văn Hùng

Phó Trưởng ban

02053 842 692

 

Lành Văn Công Phó Trưởng ban 02053 842 022