Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân lãnh đạo năm 2020

Ngày 14/12/2020, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, dự họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền năm 2020 tại Đảng ủy thị trấn Lộc Bình, thị trấn Na DươngChi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Trong năm 2020, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Lộc Bình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực và đã đạt được mọt số kết quả quan trọng: Chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với huyện năm 2020; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thị trấn Lộc Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025; quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường; chỉ đạo thực hiện việc khắc phục những khuyết điểm, hạn chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân tiếp tục được đổi mới; các hoạt động kinh doanh dịch vụ thương mại ổn định mang lại nguồn thu nhập và tạo việc làm cho người dân; công tác phổ cập giáo dục được duy trì; chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đảm bảo thiết thực, an toàn và tiết kiệm; các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn được triển khai, thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phảm được quan tâm; quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

 

 

đc Ân phat bieu tại dang thi lb.jpg\

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu quán triệt tại buổi kiểm điểm tại thị trấn Lộc Bình

 

Năm 2020, Ban Chấp hành Đảng ủy thị trấn Na Dương đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu trong năm, tổ chức triển khai quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của địa phương qua đó đem lại hiệu quả trên các mặt phát triển kinh tế - xã hội: Sản xuất nông, lâm nghiệp kịp thời vụ, đạt kế hoạch; công tác thu ngân sách, quản lý đất đai, trật tự đô thị vượt kế hoạch; việc triển khai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn kịp thời, đúng đối tượng; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ đảng viên, Nhân dân; 100% các chi bộ tổ chức quán triệt học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể Nhân dân tiếp tục được đổi mới. Ban chấp hành Đảng ủy thị trấn Na Dương đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc 3/5 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Huyện ủy.

Trong năm 2020, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã thường xuyên quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đồng thời xây dựng, tổ chức triển khai và thực hiện đầy đủ chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 30/11/2020 thu được 96.887 triệu đồng đạt 95,50% so với dự toán HĐND huyện giao, ước thực hiện cả năm 2020 được 103.122 triệu đồng đạt 101,65% so với dự toán HĐND huyện giao. Công tác kế hoạch và đầu tư được tham mưu phân bổ kịp thời các nguồn vốn do huyện quản lý, giá trị giải ngân đến ngày 30/11/2020 đạt 116.603,92 triệu đồng, đạt 86,07% kế hoạch. Ước thực hiện giải ngân đến 31/12/2020 được 135.070,25 triệu đồng, đạt 99,70% kế hoạch; công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các hộ kinh doanh cá thể được kịp thời, đảm bảo đúng thời gian quy định, trong năm đã thực hiện cấp được 402 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, tăng 20,35% so với cùng kỳ; công tác phát triển kinh tế tập thể luôn được quan tâm, trong năm đã thành lập mới được 10 hợp tác xã, lũy kế toàn huyện có 23 hợp tác xã. Chi bộ tự đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tiếp đó, cuộc họp đã tiến hành kiểm điểm đối với các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Chi ủy của Đảng ủy thị trấn Lộc Bình, Na Dương, Chi bộ Phòng Tài chính - kế hoạch huyện và tiến hành bỏ phiếu phân loại đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Chi ủy, đảng viên của Đảng ủy thị trấn Lộc Bình, Na Dương, Chi bộ Phòng Tài chính - kế hoạch huyện năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ghi nhận những kết quả mà các đảng bộ, chi bộ đạt được trong năm 2020. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà các đảng bộ, chi bộ cần cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị để xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém, đoàn kết phát huy nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực; phân công thực hiện nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; có cơ chế khen thưởng, động viên kịp thời những cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề./.

 

 

Tổng hợp: Lý Lê, Trung tâm VHTT, TT huyện Lộc Bình.