Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tình hình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Lợi Bác

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2021 của UBND huyện Lộc Bình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện năm 2022. Ngày 24/5/2022 đoàn kiểm tra của UBND huyện do đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại xã Lợi Bác. Tham gia với đoàn có đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Kế hoạch của UBND huyện giao cho xã Lợi Bác thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu là 300 thửa đất, qua kết quả rà soát số liệu về các thửa đất chưa được đăng ký đất đai, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Lợi Bác cụ thể: Đất sản xuất nông nghiệp, số thửa cần cấp 3.403, số thửa đã đăng ký 2.737 thửa, số thửa chưa đăng ký 618 thửa; đất lâm nghiệp số thửa cần cấp 289, số thửa chưa đăng ký 189; đất nuôi trồng thủy sản cần cấp 51 thửa; đất ở tại nông thôn cần cấp 157 thửa; đất xây dựng công trình sự nghiệp 07 thửa; đất có mục đích công cộng 6 thửa. Số hồ sơ tiếp nhận 52, số hồ sơ đủ điều kiện 11, hồ sơ chưa đủ điều kiện 27, hồ sơ chuyển cấp trên 8, số hồ sơ đang thẩm định 4. Tính đến này 20/5/2022: Xã đã chuyển lên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện 8 hồ sơ, tương ứng với 146 thửa đất, ước đạt 48% so với chỉ tiêu của UBND huyện giao. Tuy nhiên một số hộ đến đăng ký kê khai, xác minh các thửa đất đã sai hiện trạng do gia đình gộp thửa, nhiều thửa đất chưa có trong quy hoạch sử dụng đất, thửa đất vi phạm trước đây do tự ý chuyển mục đích. Đối với đất lâm nghiệp, thời điểm đo đạc bản đồ địa chính, các hộ không đến nhận đất, do vậy các thửa đất quy chủ UBND xã, dẫn đến việc thực hiện cấp giấy gặp khó khăn. Bản đồ đất lâm nghiệp không chính xác nên không lấy để làm cơ sở cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: Cấp ủy, chính quyền xã Lợi Bác cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, công chức phụ trách đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04/01/2022 của UBND huyện Lộc Bình. Chủ động  tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục theo quy định. Xác định nguyên nhân những trường hợp vướng mắc; đề ra kế hoạch, nhiệm vụ để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, trong đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện chủ động phối hợp, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ để xã Lợi Bác thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lầu đầu đạt kế hoạch đề ra./.

 

Hoàng Luyến, Trung tâm VHTT&TT