Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện

 

Từ ngày 16/4/2021 đến ngày 20/4/2021, Ủy ban bầu cử huyện thành lập 07 Đoàn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện Lộc Bình.

* Đoàn kiểm tra số 05 của Ủy ban bầu cử huyện kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại các xã Tam Gia, Tĩnh Bắc. Dự và chỉ đạo buổi kiểm tra có đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

 

anh Thuận.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng Đoàn kiểm tra tại nhà văn hóa thôn Nà Lài, xã Tĩnh Bắc

 

* Đoàn kiểm tra số 02 của Ủy ban bầu cử huyện do đồng chí Lý Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại xã Lợi Bác và thị trấn Na Dương. Dự và chỉ đạo buổi kiểm tra có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

 

ảnh sếp Chiều.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng Đoàn kiểm tra tại nhà văn hóa thôn Nà Phi, xã Lợi Bác

 

* Đoàn kiểm tra số 03 của Ủy ban bầu cử huyện do đồng chí Hoàng Hồng Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại xã Sàn Viên. Dự và chỉ đạo buổi kiểm tra có đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện.

ảnh sếp Hứa Cường.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện cùng Đoàn kiểm tra tại Sàn Viên

 

* Đoàn kiểm tra số 06 của Ủy ban bầu cử huyện do đồng chí Vy Văn Bông, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại các xã Tú Mịch, Hữu Khánh, Mẫu Sơn.

 

ảnh Bông.jpg

Đồng chí Vy Văn Bông, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện cùng  Đoàn kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu thôn Nà Mò, xã Mẫu Sơn

 

* Đoàn kiểm tra số 07 của Ủy ban bầu cử huyện do đồng chí Đỗ Công Trung, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại xã Thống Nhất, Minh Hiệp. Dự và chỉ đạo tại buổi kiểm tra có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

ảnh sếp Thúy.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại xã Minh Hiệp

 

* Đoàn kiểm tra số 04 của Ủy ban bầu cử huyện do đồng chí Vi Văn Thái, Trưởng Ban Pháp chế của HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại xã Nam Quan, Đông Quan.

* Đoàn kiểm tra số 01 của Ủy ban bầu cử huyện do đồng chí Hoàng Vĩnh Hưng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử tại xã Khánh Xuân.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao công tác chuẩn bị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của các xã, thị trấn trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng quy định đảm bảo cho ngày bầu cử 23/5/2021 thật sự là ngày hội lớn của toàn dân; tăng cường công tác tuyên truyền; chú trọng đảm bảo công tác an ninh trật tự trước, trong và sau cuộc bầu cử; nắm bắt tâm tư của Nhân dân; rà soát lại việc triển khai thực hiện công tác bầu cử đảm bảo theo Luật định. Đối với Đoàn kiểm tra cần bám sát các văn bản của Ủy ban bầu cử huyện thường xuyên kiểm tra đôn đốc hướng dẫn địa bàn phụ trách kịp thời triển khai thực hiện; nắm bắt những vấn đề phát sinh để xử lý kịp thời tại cơ sở.

Kết luận buổi kiểm tra, các đồng chí Trưởng đoàn đề nghị Ủy ban bầu cử các xã, thị trấn trong thời gian tới tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử theo kế hoạch, tiến độ đã đề ra; chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất; quan tâm công tác đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác kiểm tra về công tác bầu cử; tuyên truyền trong cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của cuộc bầu cử; rà soát lại việc lập danh sách cử tri; quan tâm việc lưu trữ hồ sơ bầu cử; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19./.

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện