Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tại xã Thống Nhất

Ngày 09/3/2023, Đoàn kiểm tra số 3 của UBND huyện do đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tại xã Thống Nhất.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã được nghe lãnh đạo xã báo cáo tình hình triển khai thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm 2023 đến nay. Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, UBND xã đã chủ động ban hành văn bản triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đến các ban ngành, thôn trên địa bàn xã. Kết quả từ đầu năm đến nay, xã đã chỉ đạo,  vận động Nhân dân gieo trồng vụ đông là 15,42 ha. Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã được tăng cường thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho gia súc và gia cầm. Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đặc thù, khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 08-NQ/HĐND, xã đã có 02 hộ được giải ngân hưởng chính sách ưu đãi với số tiền 2,3 tỷ đồng. Phối hợp với các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn rà soát tổng hợp hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Thống Nhất năm 2023: Đường trục xã tỷ lệ cứng hóa 78%, đường trục thôn tỷ lệ cứng hóa 31,46%, đường ngõ xóm tỷ lệ cứng hóa 40,34%... Công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; công tác thu, chi ngân sách, tài chính tín dụng được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổng số tiêu chí xã tổ chức đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia trong năm 2022 đạt: 12/19 tiêu chí, đạt 63,15 % và đăng ký trong năm 2023 xã đăng ký 02 tiêu chí: Tiêu chí số 02 giao thông, tiêu chí số 9 nhà ở dân cư. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác đảm bảo an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện. Công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đề nghị UBND xã  làm rõ một số nội dung như: Công tác thực hiện chuyển đổi số; công tác sáp nhập thôn; công tác rà soát chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ, sửa chữa nhà ở  cho các đối tượng; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác chuyển đổi số hóa thủ tục hành chính; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh…

dc Thuy.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Thúy,  Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu

 

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền xã cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ như: Tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho Nhân dân; huy động Nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; khai thác các nguồn thu ngân sách Nhà nước; tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến Nhân dân; phát huy Tổ công nghệ số cộng đồng trong chuyển đổi số; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm khơi dạy những nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương; tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân  đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác quản lý nhà văn hóa thôn; tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, thực hiện công tác một cửa theo quy định; tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trường; thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo môi trường lành mạnh cho phát triển kinh tế xã hội./.

 

Lý Lê, Trung tâm VH,TT và TT huyện