Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lộc Bình tổ chức điểm cầu dự hội nghị Báo cáo viên trực tuyến cấp tỉnh tháng 9/2022

Ngày 21/9/2022, đồng chí Phùng Quang Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị báo cáo viên trực tuyến cấp tỉnh tháng 9 năm 2022. Dự tại điểm cầu của huyện có đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể huyện; Bí thư hoặc Phó Bí thư các Đảng bộ không có điểm cầu; Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy; chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe thông tin các chuyên đề: Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp gắn với thương mại dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; “Hóa đơn điện tử - xu thế tất yếu của chuyển đổi số” và quán triệt một số văn bản về Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Kết luận số 36-KL/TW, ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chữa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 01/7/2022  của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Nghị quyết số 81-NQ/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn. Chị thị số 14-CT/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền lịch sử truyền thống.

 

TRUC TUYEN BCV.jpg

Toàn cảnh tại điểm cầu huyện Lộc Bình

Định hướng tuyên truyền tháng 10 năm 2022, đồng chí Phùng Quang Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy tiếp tục tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, qua đó  tạo sự thống thống nhất tư tưởng cán bộ đảng viên và người dân. Tuyên truyền công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền quan hệ tình hữu nghị  giữa Việt Nam - Trung Quốc; tuyên truyền 40 năm Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 10/02/1982 -10/02/2022 và 20 năm tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC) (2002-2022); 10 năm Luật Biển Việt Nam; tiếp tục bám sát nội dung tuyên truyền của cấp trên để kịp thời định hướng tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn đạt hiệu quả./.

 

Lý Lê, Trung tâm VH.TT và TT huyện