Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lộc Bình đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Trong thời gian qua, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lộc Bình tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện công tác bầu cử, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đến Nhân dân biết và thực hiện.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần tạo nên thành công của cuộc bầu cử, Uỷ ban bầu cử huyện đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBBC, ngày 31/3/2021 về triển khai công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, theo đó kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử được các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này, đó là đất nước ta sau 35 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng như vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là những khó khăn từ dịch bệnh Covid-19 của năm 2020. Hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND diễn ra sôi nổi trên địa bàn huyện với nhiều hình thức phong phú, từ tháng 01/2021 đến nay trên địa bàn huyện đã tuyên truyền được 1.144 cuộc và 168.840 lượt người nghe.

Bà Hoàng Thị Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình nói: “Trong thời gian vừa qua, Ủy ban bầu cử xã Yên Khoái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tới cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn xã thông qua các cuộc hợp thôn, sinh hoạt chi hội để Nhân dân hiểu và nắm rõ về cuộc bầu cử.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được huyện triển khai tích cực, bằng các hình thức tuyên truyền khác nhau như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hệ thống truyền thanh, xe lưu động, pa nô, khẩu hiệu; hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức đảng, đoàn thể, qua hoạt động thông tin cổ động; tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa. Kết quả: Tuyên truyền miệng thông qua các buổi họp thôn, bản khu phố và các cuộc chuyên đề được 635 cuộc với khoảng 127.000 lượt người nghe; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã được 509 lượt với 41.840 lượt người nghe; tuyên truyền trực quan bằng băng rôn được 46 với 92 lượt câu khẩu hiệu; tuyên truyền trên pa nô, cờ phướn các loại được trên 342 cái tại các tuyến đường trục chính của huyện; tuyên truyền bằng thông tin lưu động trên 40 lượt; tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hóa được 02 cuộc tại xã Tú Mịch và xã Tam Gia…

Bà Phan Thị Quy, thôn Pò Chang, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình cho biết trong thời gian qua, tôi đã được nghe các ban, ngành, đoàn thể của xã tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của cử tri đối với cuộc bầu cử. Trong ngày bầu cử sắp tới tôi sẽ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình đó là tự mình đi bầu cử để chọn ra những người có đức, có tài xứng đáng đại diện cho Nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Đồng thời tuyên truyền vận động gia đình tham gia bầu cử đúng thời gian quy định”.

 

 

tuyen truyen luu động bau cư tai xuan duong.jpg

Tuyên truyền lưu động công tác bầu cử tại xã Xuân Dương

 

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huyện Lộc Bình hoàn thành ấn định 07 đơn vị bầu cử, 193 khu vực bỏ phiếu và niêm yết xong danh sách cử tri theo đúng quy định. Tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử là 777 người, trong đó đại biểu HĐND huyện được giới thiệu ứng cử 56 người, để bầu ra 35 đại biểu HĐND huyện; số đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn được giới thiệu ứng cử là 721 người, để bầu ra 430 đại biểu HĐND xã. Song song với đó, huyện cũng đã thành lập 07 đoàn đi kiểm tra tình hình triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra các xã, thị trấn đã chủ động tiến hành các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử huyện và quy định của Luật.

Ông Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình cho biết: “Đối với công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, Uỷ ban nhân dân và Ủy ban bầu cử huyện đã kịp thời ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền cho 03 giai đoạn trước, trong và sau cuộc bầu cử. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đạt chất lượng, hiệu quả, tạo không khí khấn khởi trong Nhân dân. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào giới thiệu về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri; tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và HĐND các cấp qua các thời kỳ. Công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp huyện Lộc bình đang diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức phong phú như: Tuyên tuyền qua hệ thống truyền thanh, xe lưu động, pa nô, áp phích; qua hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của các tổ chức đảng, đoàn thể; qua hoạt động thông tin cổ động và trên Trang thông tin điện tử huyện. Trong thời gian tới, huyện Lộc Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan truyền thông của huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, huyện Lộc Bình quyết tâm triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân. Đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn huyện đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 vào Chủ nhật, ngày 23/5/2021 đảm bảo đúng thời gian quy định, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân./.

 

 

Bài, ảnh: Lý Lê – Nông Vân, Trung tâm VH,TT và TT huyện