Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2020

Ngày 13/10/2020, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Lộc Bình tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 tổ chức tại huyện năm 2020. Dự khai mạc có đồng chí Đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Lộc Bình cùng 95 đồng chí là cán bộ, đảng viên, trưởng khu, thôn, giáo viên.

 

đòng chí Hoàng Thị Thúy phát biêu kt qp.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc

 

 Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện được thực hiện một cách nền nếp và có hiệu quả. Để công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng nói chung và đối tượng 4 nói riêng tiếp tục đạt hiệu quả, đồng chí đề nghị Ban Tổ chức lớp học cần nắm tình hình quân số tham gia lớp học; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19; đối với các đồng chí giảng viên thực hiện tốt công tác soạn thảo đầy đủ giáo án, bài giảng theo từng nội dung chuyên đề được phân công; truyền đạt bài giảng một cách dễ hiểu nhất để học viên dễ tiếp thu. Đối với học viên cần phải chấp hành tốt các quy định của lớp học, đảm bảo theo học đầy đủ nội dung của các chuyên đề; quá trình học tập cần tự giác, tích cực lắng nghe và tiếp thu bài giảng một cách hiệu quả nhất để bài viết thu hoạch đạt kết quả cao.

Trong thời gian từ ngày 13/10/2020 đến ngày 15/10/2020 các học viên được tiếp thu các chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng - an ninh. Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam  trong tình hình mới. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và chuyên đề đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sau khi học tập các chuyện đề, học viên sẽ viết bài thu hoạch.

 

toan canh kt qp.jpg

Toàn cảnh khai mạc

 

Lớp bồi dưỡng, nhằm nâng cao kiến thức quốc phòng và an ninh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên về quan điểm, đường lối chính sách, pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

 

Tin, ảnh: Lý Lê, Trung Tâm VH,TT và TT huyện Lộc Bình