Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tích cực giải ngân các nguồn vốn theo Nghị quyết số 11/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 27/4/2022 và 29/4/2022 Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân số tiền 320 triệu đồng cho 08 khách hàng thuộc 02 chương trình cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì và mở rộng việc làm và cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến, đây là những chương trình chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Ngay sau khi nhận được chỉ tiêu phân bổ của Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, trên cơ sở rà soát, tổng hợp và đăng ký nhu cầu vốn của các đối tượng, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã phối hợp với các tổ chức Hội nhận uỷ thác tổ chức giải ngân đối với các trường hợp đầy đủ hồ sơ, thủ tục. Đối với chương trình cho vay mua, thuê, mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội sẽ giải ngân sau khi đối tượng vay vốn thực hiện các thủ tục và khởi công xây dựng nhà ở theo quy định.

Untitled_18.jpg

Những khách hàng đầu tiên được tiếp cận nguồn vốn

 

Với tinh thần khẩn trương trong thời gian tới Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tăng cường tuyên truyền, rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn và hoàn thiện hồ sơ nhanh chóng giải ngân cho vay kịp thời, đảm bảo hoàn thành trong thời gian sớm nhất, để cuộc sống của người dân sớm ổn định sau đại dịch./.

 

Việt Quý _ NHCSXH huyện