Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh: Kiểm tra tại huyện Lộc Bình và xã Lợi Bác

Ngày 10/9/2020, Đoàn kiểm tra do đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2025 tại huyện Lộc Bình và xã Lợi Bác. Làm việc với Đoàn về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo và công chức xã Lợi Bác.

Trong năm 2020, huyện Lộc Bình được giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công thuộc các nguồn vốn là 139.545,94 triệu đồng. Tính đến ngày 30/8/2020 đã giải ngân được 97.132,76 triệu đồng đạt 69,61% kế hoạch. UBND huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, phát huy thế mạnh của từng ngành, từng địa phương; xác định mục tiêu phát triển của kế hoạch năm 2021 phù hợp với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện. Việc triển khai nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các bước thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tham gia xây dựng nội dung, đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh theo lĩnh vực quản lý được giao đảm bảo kịp thời, có hiệu lực, hiệu quả; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể tuyên truyền, triển khai chính sách ưu đãi của tỉnh trong thực hiện đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025 đến người dân và các tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện. Đến nay trên địa bàn huyện đã có 01 công ty gửi hồ sơ đề nghị xem xét hỗ trợ đầu tư đối với dự án trồng cây Macca với diện tích khoảng 36 ha tại xã Lợi Bác. Bên cạnh đó, trong 8 tháng đầu năm UBND huyện đã phân bổ cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện thực hiện hỗ trợ cho 01 hợp tác xã triển khai xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau theo hướng Vietgap.  

Đối với UBND xã Lợi Bác đã tích cực tuyên truyền Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025 tới Nhân dân và doanh nghiệp trong các buổi họp, tiếp xúc cử tri. Đồng thời tiếp thu và giải đáp thắc mắc một số ý kiến về quá trình làm thủ tục, hồ sơ có liên quan.

         đồng chí chiều phát biểu tại Lội bác.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của Đoàn kiểm tra để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2021, kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh tại huyện Lộc Bình. Đồng thời đồng chí mong muốn trong thời gian tới, các sở, ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm để huyện thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

 Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đề nghị: UBND huyện Lộc Bình và xã Lợi Bác tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã được khởi công xây dựng, tiến hành giải ngân đối với các công trình đã đủ điều kiện giải ngân; quan tâm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình dự án; xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021, kế hoạch 5 năm 2021-2025; triển khai nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai các chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn bàn huyện; quan tâm, thực hiện tốt chương trình mỗi xã một sản phẩm./.

 

 

Tin, ảnh: Lý Lê Trung tâm VHTT&TT huyện Lộc Bình