Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn công tác đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý

Ngày 10/3/2023, UBND huyện Lộc Bình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác kê khai, đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đồng chí báo cáo viên truyền đạt đầy đủ và giải đáp tỉ mỉ những khó khăn, vướng mắc trong công tác đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn huyện; các đại biểu cần nghiêm túc tiếp thu các nội dung tập huấn, chủ động nghiên cứu các quy định mới trong Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn của các cấp, bám sát địa bàn, nắm bắt tốt các vấn đề ở cơ sở để kịp thời khắc phục khó khăn, xử lý những vấn đề phát sinh.

Tiếp đó, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh triển khai Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 18/04/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Hướng dẫn số 703/HD-STNMT ngày 24/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký đất đai. Trong đó nhấn mạnh đến việc các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất hoặc được Nhà nước giao đất để quản lý phải thực hiện kê khai, đăng ký toàn bộ các thửa đất đang quản lý, sử dụng mà chưa kê khai đăng ký đất đai, chưa được cấp giấy chứng nhận; cung cấp các giấy tờ liên quan đến thửa đất (nếu có). Các tổ chức đang sử dụng đất phải lập báo cáo tự rà soát về nguồn gốc đất, việc quản lý, sử dụng đất, đề xuất xử lý những diện tích bị lấn, chiếm, tranh chấp, diện tích đất lấn hoặc chiếm, diện tích đất được giao nhưng không sử dụng. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất hoặc được Nhà nước giao đất quản lý mà không thực hiện đăng ký đất đai là vi phạm quy định của pháp luật về đất đai và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 102/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Lớp tập huấn nhằm mục đích giúp đội ngũ lãnh đạo, địa chính xã và các đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện nắm rõ tình trạng pháp lý của các thửa đất do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang quản lý sử dụng; thống kê chính xác số liệu các thửa đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và các thửa đất chưa cấp giấy chứng nhận, làm căn cứ để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và chỉ đạo thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận đối với các thửa đất đủ điều kiện, bảo đảm cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, góp phần thực hiện tốt kế hoạch của UBND tỉnh đề ra.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình