Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tập huấn quản lỷ bảo vệ rừng năm 2022

Ngày 02/8/2022, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Bình tổ chức tập huấn, tuyên truyền về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2022 các hộ dân tại xã Hữu Lân. Dự có đại diện Hạt Kiểm lâm tỉnh, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện, lãnh đạo UBND xã Hữu Lân.

z3616952451416_991cc2c552e11234eca52eccb2849b0f.jpg

Toàn cảnh tập huấn

Tại buổi tập huấn, các hộ dân thôn Suối Lông và thôn Suối Mỷ, xã Hữu Lân đã được nghe cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện tuyên truyền về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp; công tác phòng cháy và chữa cháy rừng; trách nhiệm bảo vệ rừng của toàn dân; quyền hạn chung của chủ rừng và nghĩa vụ chung của chủ rừng công việc quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo quy chế quản lý rừng; tuyên truyền về các văn bản pháp luật về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng như: Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Lâm nghiệp; Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 và Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về quản lý và truy xuất nguồn gốc lâm sản; tuyên truyền về ranh giới quy hoạch 3 loại rừng; tuyên truyền công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng tự nhiên để trồng rừng.

Qua tập huấn nhằm giúp cho các hộ dân hiểu thêm về pháp luật quản lý bảo vệ rừng, những kiến thức cơ bản phòng chống cháy rừng cũng như nâng cao ý thức trong việc giữ gìn, bảo vệ rừng và sẵn sàng tham gia khi có tình huống cháy rừng xảy ra. Tại buổi tập huấn, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Bình tiến hành đã ký cam kết quản lý bảo vệ rừng với các hộ dân./.

 

Lý Lê - Trung tâm VH, TT&TT Lộc Bình