Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thôn Bản Tó, xã Nam Quan tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 08/11/2021, thôn Bản Tó, xã Nam Quan tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021). Dự có đồng chí Lý Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; cấp ủy, chính quyền xã Nam Quan và toàn thể Nhân dân thôn Bản Tó, xã Nam Quan.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ban công tác mặt trận thôn Bản Tó đã đẩy mạnh tuyên truyền, động viên Nhân dân đoàn kết chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường. Các tầng lớp Nhân dân đã đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra; tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa... Năm 2021, tổng diện tích gieo trồng 25,8 ha, đạt 100% so với kế hoạch; trồng rừng mới được 12 ha; ra quân đầu xuân làm đường giao thông nông thôn, phát quang đường làng ngõ xóm được 5,3km; ủng hộ các loại quỹ được trên 1,6 triệu đồng; 100% cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; vận động Nhân dân đi tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 đạt 95%; huy động Nhân dân hiến đất được 570m2 để làm sân thể thao và mặt bằng làm nhà văn hóa thôn, với tổng số tiền Nhân dân quyên góp làm sân thể thao là 160 triệu đồng. Kết quả bình xét gia đình văn hóa năm 2021 có 76/85 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt gần 90%...

 

ảnh_0.jpg

Đồng chí Lý Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy phát biểu tại ngày hội

 

Phát biểu chung vui với cán bộ và Nhân dân thôn Bản Tó, xã Nam Quan, đồng chí Lý Thị Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của thôn Bản Tó, xã Nam Quan trong năm vừa qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới: Cấp ủy, chính quyền xã Nam Quan và Ban công tác mặt trận thôn Bản Tó cần tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân về thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền Nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả. Tiếp tục tăng cường, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, giám sát và phản biện xã hội. Vận động Nhân dân tích cực thực hiện hương ước thôn, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường; kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; cần thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội; tập trung tổ chức tốt nhiều hoạt động thiết thực nhằm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách, các cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cộng đồng dân cư…

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã trao tặng cho thôn Bản Tó, xã Nam Quan số tiền 02 triệu đồng./.

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện Lộc Bình