Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Ngày 22/9/2020, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 9 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Tư pháp; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; kịp thời cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nghị quyết của HĐND huyện, chương trình, kế hoạch công tác của HĐND huyện để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo, tổ chức thành công 02 kỳ họp HĐND huyện; tổ chức được 11/13 cuộc giám sát chuyên đề đạt tỷ lệ 84,61%, tổ chức 02 phiên họp giải trình, 04 cuộc khảo sát đối với các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ mười bốn, kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện khoá XIX. Thường trực HĐND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện; các Ban, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hành theo luật định, công tác tiếp công dân theo định kỳ, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tham gia chỉ đạo, thực hiện duyệt văn kiện và chỉ đại Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đối với các chi, đảng bộ trực thuộc huyện theo kế hoạch; chỉ đạo hướng dẫn HĐND các xã, thị trấn mới sáp nhập tổ chức thành công các kỳ họp. Đối với HĐND các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai việc thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp HĐND xã, thị trấn đến các tầng lớp Nhân dân; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo kế hoạch,...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: UBND các xã, thị trấn tăng cường tổ chức sản xuất vụ đông; tuyên truyền Nhân dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định trong trồng trọt; quan tâm công tác chăm sóc, bảo vệ và công tác PCCC rừng trồng, khai thác nhựa đúng quy định; tuyên truyền công tác phòng, chống đói, rét cho vật nuôi; tuyên truyền Nhân dân hưởng ứng tham gia chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; quan tâm đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông; tăng cường mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường hoàn thành công tác thu - chi ngân sách…

 

IMG-3993.JPG

Đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện nhấn mạnh trong 03 tháng cuối năm HĐND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) để kiện toàn các chức danh UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; chỉ đạo các cơ quan hữu quan chuẩn bị các tài liệu, văn bản trình tại kỳ họp thứ mười lăm của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX theo luật định; Thường trực HĐND chỉ đạo điều hòa các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện giám sát chuyên đề theo kế hoạch; thực hiện công tác tiếp công dân theo định kỳ, tiếp nhận và xử lý chuyển đơn của công dân đến các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đối với HĐND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan thống nhất ban hành thông báo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công kỳ họp thường lệ cuối năm. Đối với UBND các xã, thi trấn quan tâm các nội dung kỳ họp cuối năm và phân công cán bộ, công chức triển khai thực hiện; phối hợp tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; quan tâm xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 mà Nghị quyết HĐND cùng cấp đề ra./.

 

 

Tin, ảnh: Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện