Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp nghe giải trình về tình hình, kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện

Ngày 16/5/2022, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì phiên họp của Thường trực HĐND huyện nghe giải trình về tình hình, kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Lộc Bình. Dự có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vân Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

Đối với Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã bám sát nhiệm vụ, quyền hạn được giao để chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện một cách linh hoạt, đảm bảo thực hiện có hiệu quả việc triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn toàn huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Kết quả, tính từ năm 2020 đến nay, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn huyện đã phổ biến được 3.083 cuộc cho trên 144.000 lượt người nghe; đã tiếp nhận và cấp phát trên 49.000 các loại tài liệu, tờ gấp, sách tuyên truyền pháp luật về các lĩnh vực; 100% các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn đã tổ chức quán triệt và có các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật”; tổ chức được 07 hội thi tìm hiểu pháp luật với gần 400 thí sinh dự thi; toàn huyện có 21 Câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; duy trì tủ sách pháp luật tại 14 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới. Đối với Phòng Tư pháp huyện, thực hiện các văn bản của cấp trên, Phòng đã tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện ban hành 18 kế hoạch, 11 công văn triển khai hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật; ban hành công văn hướng dẫn hoạt động và định hướng nội dung sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật và Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Đối với thị trấn Na Dương, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và công tác phối kết hợp giữa các ban, ngành và sự vào cuộc tích cực của các khu và Nhân dân trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nên đã đạt được một số kết quả, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân đã nắm được kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy ước, hương ước khu dân cư. Đối với xã Tú Mịch, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tiếp tục được củng cố, tăng cường, từng bước thu hút được sự tham gia của các ban ngành đoàn thể đưa thông tin pháp luật và thông tin của Đảng, Nhà nước được kịp thời, chính xác đến với Nhân dân.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện, Ủy viên các Ban của HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện, Phòng Tư pháp, UBND thị trấn Na Dương, UBND xã Tú Mịch giải trình về tình hình, kết quả thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật như: Công tác tuyên truyền; công tác củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục phổ biến pháp luật; công tác phối hợp giữa các thành viên của Hội đồng với các ngành, đơn vị; việc tổ chức “Ngày pháp luật”; hiệu quả hoạt động của các loại hình câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; công tác khai thác, quản lý tủ sách pháp luật; tình hình triển khai thực hiện các Đề án phổ biến giáo dục pháp luật; hoạt động kiểm tra; việc khắc phục và giải pháp khắc phục những hạn chế,…

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực của Hội đồng giáo dục phổ biến giáo dục pháp luật cần tổ chức giao ban thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của huyện để xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp, tránh hình thức; tiếp tục tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; chú trọng công tác củng cố, kiện toàn Hội đồng giáo dục phổ biến pháp luật và nâng cáo chất lượng đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật; triển khai có hiệu quả các câu lạc bộ pháp luật và trợ giúp pháp lý; tổ chức, lưu giữ, quản lý và khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật…

 

IMG_9951.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận phiên họp

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện, Phòng Tư pháp, UBND thị trấn Na Dương, UBND xã Tú Mịch tiếp thu các ý kiến của Thường trực HĐND huyện, Ủy viên các Ban của HĐND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; rà soát và thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động; phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành của huyện để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật; cần bám sát kế hoạch tuyên truyền của tỉnh, các sở, ngành của tỉnh để xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với thực tiễn trên địa bàn huyện; tiếp tục duy trì các câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày pháp luật”; tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù đối với từng thời điểm; chú trọng công tác tập huấn, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện./.

 

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện