Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2021

Ngày 22/4/2021, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2021. Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân Vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Phiên họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 4 của HĐND huyện, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2021; việc triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU, ngày 25/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, trong tháng 4, HĐND huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thành công kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp chuyên đề) để thông qua 06 nghị quyết của HĐND huyện về công tác đầu tư công năm 2021; tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên về tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021; giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; giám sát việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri; tổ chức 02 cuộc kiểm tra và 02 cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình, kế hoạch đề ra; thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định. Phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 theo luật định; tham gia kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biều Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/HU, ngày 25/01/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND các cấp đã tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ thị, thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; tổ chức bộ máy của HĐND luôn được củng cố, kiện toàn và hoạt động theo luật định; thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện; chỉ đạo, tổ chức thành công các kỳ họp HĐND huyện theo nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra; chỉ đạo, tổ chức thành công 100% các cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề và chất lượng hiệu quả ngày càng được nâng lên; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND huyện theo quy định.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cùng thảo luận vào một số nội dung như: Kết quả thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế; một số khoản thu ngân sách đạt thấp; công tác xây dựng nông thôn mới, giải phóng mặt bằng còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; số lượng đại biểu HĐND huyện hoạt động chuyên trách còn ít; việc tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị của cử tri; hoạt động của HĐND xã còn hạn chế…

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị HĐND huyện trong thười gian tới cần chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; chỉ đạo Thường trực HĐND các xã, thị trấn tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thành lập và triển khai thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy của HĐND các cấp đảm bảo số lượng, chất lượng; đổi mới cách thức tổ chức các kỳ họp theo hướng dân chủ; xây dựng các Nghị quyết của HĐND có chất lượng, bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường tổ chức các phiên họp nghe giải trình của Thường trực HĐND; tiếp tục đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; các đại biểu HĐND cần nâng cao trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

       

z2450511946815_f7c6c4c14bbe0032158f82af93dbcef3_0.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện phát biểu kết luận cuộc họp

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện nhấn mạnh trong thời gian tới HĐND huyện tiếp tục thực hiện các hoạt động kiểm tra, khảo sát, giám sát thường xuyên đối với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri giữa người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện với cử tri nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại địa phương đạt kết quả tốt nhất./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình