Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND huyện: Tổ chức phiên họp tháng 9 năm 2020

Ngày 24/9/2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020. Đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự phiên họp có đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các Ban HĐND huyện; Phòng Tài Chính - Kế hoạch; Ban quản lý dự án; Văn Phòng HĐND và UBND huyện.

Trong 9 tháng đầu năm, Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào nghị quyết của HĐND huyện, chương trình, kế hoạch công tác của HĐND huyện để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo, tổ chức thành công 02 kỳ họp HĐND huyện; tổ chức được 11/13 cuộc giám sát chuyên đề đạt 84,61% kế hoạch, tổ chức 02 phiên họp giải trình, 04 cuộc khảo sát đối với các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ mười bốn, kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện khóa XIX theo kế hoạch. Thường trực HĐND huyện thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện; các Ban, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Tiếp đó, tại phiên họp đã thông qua thông báo của Thường trực HĐND huyện về chương trình, nội dung kỳ họp thứ mười bốn và mười lăm; kế hoạch của Thường trực HĐND huyện về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021 và báo cáo của UBND huyện về việc xem xét, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ mười ba HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

dòng chí Hứa Cường phat nieu tại phien họp.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện phát biểu kết luận

 

 Kết luận phiên họp, đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Phụ trách HĐND huyện giao các Ban HĐND huyện, UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện: Tiếp tục tổ chức các hoạt động kiểm tra giám sát, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ mười bốn; chỉ đạo các cơ quan hữu quan chuẩn bị các tài liệu, văn bản trình tại kỳ họp thứ mười lăm của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX theo luật định; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hữu quan tham mưu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kỳ họp, phát thanh trực tiếp những nội dung của kỳ họp thứ mười lăm Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 qua hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn để nhân dân và cử tri theo dõi các nội dung của kỳ họp; các Tổ đại biểu chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười lăm HĐND huyện khóa XIX theo kế hoạch; tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, tiếp xúc cử tri nơi công tác, nơi cư trú, tiếp xúc trực tiếp với người dân tại các thôn, khu phố và một số nhiệm vụ khác mà HĐND huyện đề ra./.

 

Tin, ảnh: LÝ LÊ, Trung tâm VH, TT & TT Lộc Bình.