Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND huyện: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2020

Ngày 23/11/2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021. Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Năm 2020, HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện vào nghị quyết của HĐND huyện, chương trình, kế hoạch công tác của HĐND huyện để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo, tổ chức thành công 03 kỳ họp HĐND huyện theo luật định; tổ chức 13/13 cuộc giám sát chuyên đề đạt tỷ lệ 100%; tổ chức 02 phiên giải trình, 04 cuộc khảo sát đối với các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch; chỉ đạo, điều hòa các Ban, các Tổ, các đại biểu HĐND huyện tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên đối với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương; phối hợp với UBND huyện tiếp công dân định kỳ; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ mười năm HĐND huyện theo kế hoạch. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động với các ban, Tổ đại biểu HĐND huyện, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo định kỳ; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan hữu quan thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết HĐND huyện đề ra; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương,... 

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tình hình kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2020, chương trình hoạt động năm 2021; chương trình làm việc của kỳ họp thứ mười năm HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; tờ trình về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021; tờ trình và nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Lộc Bình giai đoạn 2021 - 2026, dự kiến kế hoạch đầu tư công huyện Lộc Bình năm 2021; kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND huyện năm 2021;... Từ đó chỉnh sửa, bổ sung vào các chương trình, kế hoạch, tờ trình, nghị quyết sát với thực tế địa phương.

 

1_69.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại phiên họp

 

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận những kết quả HĐND huyện đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị HĐND huyện cần chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ mười năm HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; xử lý, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri; chuẩn bị báo cáo tổng kết HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu tốt cho Thường trực Huyện ủy, hội đồng bầu cử, giới thiệu nhân sự cho MTTQ tổ chức hiệp thương danh sách đại biểu dự kiến bầu vào các vị trí đảm bảo số lượng, chất lượng; phối hợp với HĐND tỉnh trong công tác tiếp xúc cử tri, tổng kết nhiệm kỳ... nâng cao hơn về chất lượng thẩm tra các tờ trình, nghị quyết để kịp thời chỉ ra những vấn đề chưa hợp lý cần chỉnh sửa, bổ sung cho hợp lý; tiếp tục thực hiện phát thanh trực tiếp kỳ họp kỳ họp thứ mười năm HĐND huyện dự kiến tổ chức vào ngày 16, 17/12/2020.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện đề nghị: Các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung số liệu vào báo cáo; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ mười năm HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./    

                                                

T/h: Bích Đào, Trung tâm VH, TT và TT huyện.