Skip to main content

Thường trực HĐND huyện: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2020

Ngày 24/7/2020, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020. Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì phiên họp. Dự có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của HĐND huyện về tình hình, kết quả hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020; báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng kết, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ mười ba HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; kế hoạch của Đoàn giám sát chuyên đề HĐND huyện giám sát về tình hình, kết quả rà soát, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện và tình hình, kết quả thực hiện các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Kết quả trong tháng 7, HĐND huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công 02 kỳ họp theo luật định, đảm bảo nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Kỳ họp thứ mười hai đã thông qua 06 nghị quyết về công tác cán bộ; kỳ họp thứ mười ba thông qua 06 nghị quyết theo luật định đồng thời phát thanh trực tiếp diễn biến kỳ họp để truyền tải đến Nhân dân và cử tri trên địa bàn huyện. Các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện tham dự kỳ họp giữa năm 2020 của HĐND các xã, thị trấn theo kế hoạch, kịp thời thông báo kết quả kỳ họp và triển khai các Nghị quyết của kỳ họp thứ mười ba HĐND khóa XIX đến các cơ quan, đơn vị và Nhân dân. Thường trực HĐND huyện tiếp công dân được 02/28 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, đề nghị xem xét giải quyết 25 vụ việc. Các Ban HĐND huyện tiến hành thẩm tra các văn bản, báo cáo trình tại các kỳ họp; tham mưu kiện toàn Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện.

Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận, góp ý kiến tập trung vào các văn bản dự thảo như bổ sung, chỉnh sửa số liệu trong báo cáo của HĐND huyện về tình hình, kết quả hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020; đề nghị UBND huyện quan tâm đến công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, đảm bảo tái đàm lợn hiệu quả; công tác hỗ trợ sản xuất nông nghiệp kịp thời hơn,...

 

IMG-0016.JPG

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu kết luận phiên họp

 

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị: Văn phòng HĐND và  UBND huyện tiếp thu các ý kiến góp ý chỉnh sửa, bổ sung báo cáo; Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện triển khai công tác giám sát theo kế hoạch; UBND huyện chỉ đạo các xã điểm xây dựng nông thôn mới cần đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí; chú trọng thực hiện công tác tiếp công dân theo định kỳ, đôn đốc các cơ quan hữu quan giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo luật định; Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác phục vụ các kỳ họp của HĐND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện cần tích cực tham mưu, đề xuất biện pháp, giải pháp với UBND huyện đầu tư truyền thanh cơ sở tại 05 xã Tĩnh Bắc, Lợi Bác, Đông Quan, Ái Quốc, Hữu Lân, phấn đấu 100% xã, thị trấn trong huyện có truyền thanh cơ sở đáp ứng yêu cầu thực tế hiện nay./. 

 

 

      T/h: Bích Đào, Trung tâm VH, TT và TT huyện.