Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND huyện: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020

Ngày 24/8/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kết quả hoạt động tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Trong tháng 8 năm 2020, Hội đồng nhân dân huyện đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát, khảo sát triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo, điều hòa các Ban, Tổ và đại biểu HĐND huyện tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên đối với các cơ quan hữu quan; giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn huyện; giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật tại địa phương; phối hợp với UBND huyện tiếp công dân định kỳ được 24 lượt/26 vụ việc; tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lộc Bình lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo kế hoạch. Các ban HĐND huyện giám sát việc ban hành văn bản quy phạm của UBND huyện và Nghị quyết của HĐND huyện, quyết định của UBND các xã, thị trấn theo lĩnh vực được phân công. Các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết kỳ họp thứ mười ba HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và thực hiện giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND, các chính sách, pháp luật ở địa phương.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tình hình kết quả hoạt động tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020; Tờ trình của UBND huyện về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ; Quyết định của Thường trực HĐND huyện về việc phân công nhiệm vụ thành viên Thường trực HĐND huyện Lộc Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Kế hoạch của Thường trực HĐND huyện về tổ chức phiên họp nghe giải trình về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện Lộc Bình; Thông báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cũng tại phiên họp, các đại biểu được nghe đồng chí lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện giải trình về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, dự toán thu chi ngân sách huyện và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2020; tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công năm 2020 huyện Lộc Bình.

 

 

IMG-3737.JPG

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện kết luận tại phiên họp

 

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị: Các Ban HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện tiếp thu các ý kiến thảo luận chỉnh sửa, bổ sung số liệu báo cáo; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để kiện toàn các chức danh của UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 theo luật định; chuẩn bị tốt các điều kiện cho Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện giám sát tình hình kết quả rà soát, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện và giám sát tình hình kết quả thực hiện các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện; hội nghị giao ban trực tuyến đối với các xã, thị trấn. Đồng thời đồng chí yêu cầu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của HĐND về các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện về kiểm tra, đôn đốc các cơ quan đơn vị thực hiện công tác thu, chi ngân sách theo quy định; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tiếp tục tham mưu và thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2020./.

 

 

Tin, ảnh: Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện