Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2022

Ngày 23/8/2022, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì phiên họp Thường trực HĐND huyện tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2022. Dự có đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trưởng ban, Phó Trưởng ban của các Ban của HĐND huyện; các đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tình hình, kết quả hoạt động tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022; kế hoạch của Thường trực HĐND huyện về tổ chức phiên họp nghe giải trình về những vấn đề mà Thường trực HĐND huyện quan tâm; thông báo của Thường trực HĐND huyện về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo của Thường trực HĐND huyện về tổng kết và rút kinh nghiệm kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, trong tháng 8 năm 2022, Thường trực HĐND huyện tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát, khảo sát các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra, qua đó đã góp phần thúc đẩy việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan hữu quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo luật định. Các Ban HĐND huyện tiến hành 02 cuộc khảo sát chuyên đề về công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022 đối với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã Tam Gia; về tình hình, kết quả thực hiện công tác sửa chữa, xây dựng các công trình trên địa bàn huyện năm 2022 đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; tiến hành 01 cuộc khảo sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn huyện Lộc Bình đối với UBND các xã, thị trấn: Thị trấn Na Dương, Khuất Xá, Yên Khoái, Thống Nhất. Các Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thực hiện giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND, các chính sách, pháp luật ở địa phương; giám sát việc xem xét, giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham gia các Đoàn khảo sát, Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện theo phân công.

 

sep an ket luan.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận phiên họp

 

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Hội đồng nhân dân, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện triển khai thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo nghị quyết, kế hoạch thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022 đề ra; Thường trực HĐND huyện giám sát chuyên đề về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát chuyên đề về tình hình phát triển và hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn huyện. Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng viên chức và người lao động ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện. Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ, các đại biểu HĐND huyện tiếp tục giám sát các cơ quan hữu quan thực hiện việc giải quyết, trả lời các vấn đề chất vấn, giải trình, những vấn đề được các đại biểu HĐND huyện quan tâm kiến nghị đã được Thường trực HĐND huyện tổng hợp tại kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ; tiếp nhận, xử lý kịp thời đơn của công dân theo thẩm quyền. Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện tốt phát thanh trực tiếp và phát trực tiếp các kỳ họp HĐND huyện trên nền tảng mạng xã hội./.

 

 

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện