Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND huyện: Giám sát tại thị trấn Na Dương và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

Ngày 30/3/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tình hình, kết quả hoạt động của các Trạm truyền thanh cơ sở tại thị trấn Na Dương và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện.

Đối với thị trấn Na Dương, Trạm truyền thanh cơ sở được lắp đặt, đầu tư từ năm 2019 đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác tuyên truyền ở địa phương; thực hiện việc tiếp phát sóng các chương trình phát thanh của Trung ương, của tỉnh, của huyện được 1.380 buổi và xây dựng được 125 bản tin tuyên truyền của thị trấn; số hộ trên địa bàn thị trấn thường xuyên được nghe đài đạt trên 80%. Đối với kết quả thực hiện của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, từ năm 2016 đến nay đã thực hiện tiếp, phát sóng chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1, chương trình phát thanh của tỉnh, chương trình truyền thanh Lộc Bình được 46.775 giờ; sản xuất phát sóng được 1.491 chương trình truyền thanh cấp huyện, với 9.644 tin, bài phóng sự các thông báo chỉ đạo điều hành của cấp ủy chính quyền huyện; số lần phát sóng là 27.422 lượt; thực hiện được 151 chuyên mục truyền hình cấp huyện tại Đài Phát thanh - Truyền hình Lạng Sơn với tổng số 793 tin, bài phóng sự; tin bài gửi cộng tác với Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trang thông tin điện tử của huyện được 7.435 tin, bài phóng sự. Các nội dung tuyên truyền chủ yếu về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền việc quán triệt, triển khai chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện và địa phương; xây dựng nông thôn mới; đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, của các cấp, các ngành, cổ vũ động viên kịp thời các phong trào thi đua yêu nước, các cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác phòng, chống dịch Covid-19; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; gương điển hình tiên tiến các tập thể, cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua lao động phát triển kinh tế .... qua đó từng bước đáp ứng được nhu cầu nắm bắt thông tin của các tầng lớp Nhân dân, nhất là người dân sống ở vùng nông thôn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; số hộ gia đình trên địa bàn huyện, xã, thị trấn thường xuyên được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1 đạt 71,7% tổng số hộ dân; nghe chương trình phát thanh cấp huyện, chương trình phát thanh trực tiếp các nội dung của kỳ họp HĐND huyện thông qua hệ thống Đài truyền thanh cơ sở đạt 68,3% tổng số hộ dân. Đến nay toàn huyện có 18/21 xã, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở với tổng số 215 cụm loa tại nhà văn hóa thôn, khu phố và các trục đường chính.

Sau khi nghe báo cáo các thành viên trong Đoàn giám sát của huyện đã có những trao đổi đề nghị UBND thị trấn Na Dương làm rõ hơn như: Việc xây dựng kế hoạch; hoạt động của các cụm loa; việc thực hiện biên soạn các bản tin của địa phương; việc vận hành thiết bị truyền thanh đã được đầu tư; hoạt động của Ban biên tập... Đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện cần làm rõ việc vận hành, hỗ trợ các đài truyền thanh cơ sở trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền; công tác đào tạo, tập huấn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc; công tác kiểm tra, giám sát...

z2408919520277_097e324c4572603e5fac2113cc2978ab.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện kết luận tại buổi giám sát thị trấn Na Dương

 

Kết luận buổi gám sát, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện yêu cầu: UBND thị trấn na Dương, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát chỉ ra. Đồng chí cũng đánh giá cao kết quả hoạt động của Trạm truyền thanh cơ sở tại thị trấn Na Dương và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. Đồng thời, đề nghị UBND thị trấn Na Dương tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện lắp đặt thêm các cụm loa; thực hiện tốt việc xây dựng nội dung bản tin tuyên truyền của địa phương; chú trọng công tác kiểm tra, quản lý vận hành hệ thống truyền thanh cơ sở. Đối với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện cần tiếp tục tham mưu cho UBND huyện, Sở ngành của tỉnh lắp đặt các cụm loa cho các xã còn lại; phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tiếp tục hướng dẫn hoạt động truyền thanh cho các xã, thị trấn hoạt động hiệu quả hơn; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; hướng dẫn Ban biên tập cơ sở hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra cơ sở về vận hành, bảo dưỡng máy móc; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại trong hoạt động đài truyền thanh cơ sở; tham mưu cho huyện xem xét cấp kinh phí đầu tư, sửa chữa các thiết bị đã xuống cấp để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện trong những năm tiếp theo.

Trước đó, Đoàn giám của Thường trực HĐND huyện đã có buổi giám sát về tình hình, kết quả hoạt động của các Trạm truyền thanh cơ sở tại xã Mẫu Sơn, Hữu Khánh.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình