Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND huyện giám sát về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Ngày 17/10/2022, đoàn công tác của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện lầm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát đối với UBND huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; Điện lực Lộc Bình; Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn huyện. Dự và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã được nghe báo cáo của UBND huyện và báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Cụ thể, tình hình, kết quả thực hiện việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp tại Báo cáo số 260/BC-HĐND ngày 26/10/2021 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết 89 ý kiến, kiến nghị, trong đó: Lĩnh vực kinh tế 75 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực văn hóa, xã hội 09 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực nội vụ, tư pháp, quốc phòng, an ninh 05 ý kiến, kiến nghị. Về tình hình, kết quả thực hiện việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp tại Báo cáo số 117/BC-HĐND ngày 27/5/2022 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tổng số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền phải xem xét, giải quyết 87 trong đó: Lĩnh vực kinh tế 71 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực văn hóa, xã hội 09 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực nội vụ, tư pháp, quốc phòng, an ninh 05 ý kiến, kiến nghị; lĩnh vực khác: 02 ý kiến, kiến nghị. Công tác chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được UBND huyện quan tâm thực hiện; huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kịp thời ban hành các văn bản để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả 100% các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp tại Báo cáo số 260/BC-HĐND ngày 26/10/2021 và Báo cáo số 117/BC-HĐND ngày 27/5/2022 của HĐND huyện đã được tiếp thu, trả lời cơ bản đảm bảo về mặt nội dung và đúng thời gian quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các tổ đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện nghiên cứu, nắm rõ các báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND huyện báo cáo tại các kỳ họp; Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích đối với các ý kiến có tính chất cung cấp thông tin; các ý kiến đầu tư với nguồn lực lớn vượt khả năng ngân sách huyện; những nội dung dài cần có thời gian nghiên cứu để thực hiện; Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã, tổ đại biểu cần trao đổi, thống nhất để cấp xã tiếp thu, trả lời, giải quyết; các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cần phân loại, tổng hợp ngắn gọn, rõ ràng.

z3809553204121_6bf9bf5e4ee2d000e7b31a24673ce1c1.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi giám sát

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế đề nghị UBND huyện, các đơn vị chịu sự giám sát cần khắc phục như: Chưa sâu sát, trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, do đó số ý kiến đang giải quyết tương đối nhiều; các ý kiến trả lời chưa đúng trọng tâm; chưa quan tâm chỉ đạo đối với các cơ quan, đơn vị tham mưu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp HĐND huyện; trách nhiệm của một số ngành, đơn vị trong việc chủ động tham mưu, phối hợp để giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri chưa cao; việc chỉ đạo giải quyết một số nội dung chưa triệt để, chưa giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị; công tác kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết chưa được quan tâm đúng mức; Chưa có lộ trình cụ thể đối với các ý kiến, kiến nghị đang giải quyết. Qua đó, yêu cầu UBND huyện tiếp tục chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm; quan tâm đến việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được kiến nghị nhiều lần, bức xúc, liên quan đến nhiều người; tiếp tục kiểm tra, đôn đốc đối với các cơ quan, đơn vị được tham mưu, thực hiện; có lộ trình cụ thể đối với các ý kiến kiến nghị đang giải quyết. Đối với các cơ quan, đơn vị cần chủ động, khảo sát đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến đơn vị được giao tham mưu; chủ động tham mưu phối hợp với các đơn vị để thực hiện giải quyết các ý kiến liên quan đến nhiều cấp, ngành; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình