Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND huyện Lộc Bình tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2022

Ngày 23/11/2022, Thường trực HĐND huyện Lộc Bình tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì phiên họp.

Năm 2022, Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo, tổ chức thành công 05 kỳ họp thông qua và ban hành 21 nghị quyết của HĐND huyện theo thẩm quyền; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện theo quy định; chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đại biểu HĐND huyện tại các kỳ họp được nâng lên, có những chuyển biến tích cực. Tổ chức 02 phiên họp để nghe các cơ quan, đơn vị giải trình về những vấn đề mà Thường trực HĐND huyện quan tâm. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động giám sát thường xuyên theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao được 12/12 cuộc giám sát chuyên đề, đạt 100% kế hoạch; tổ chức 06 cuộc kiểm tra, 07 cuộc khảo sát chuyên đề đối với các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch, đảm bảo quy trình theo luật định; chất lượng, hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát được nâng lên. Trên cơ sở hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát HĐND huyện đã góp phần thúc đẩy việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn của công dân, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật. Các Tổ đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và sau kỳ họp tại nơi mình thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chú trọng tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tiếp xúc cử tri tại các thôn, khu phố; tổng hợp, phân loại các ý kiến, kiến nghị để chuyển đến các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan hữu quan thực hiện việc giải quyết, trả lời những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri theo luật định.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận về kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm tháng trọng tâm năm 2023; chương trình làm việc của kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các tờ trình, dự thảo nghị quyết khác của HĐND huyện trong năm 2023.

 

dc ân pb.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận phiên họp

 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới: Các Ban của HĐND huyện nâng cao hiệu lực, hiệu quả chức năng nhiệm vụ của các Ban; đổi mới kiểm tra, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tổ chức chất vấn giữa 02 kỳ họp HĐND huyện. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng cơ sở vật chất cho chương trình xây dựng nông thôn mới; tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đề ra./.

 

 

Lý Lê, Trung tâm VH,TT và TT huyện