Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND huyện Lộc Bình tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023

Ngày 22/5/2023, Thường trực HĐND huyện Lộc Bình tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. Tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND. Lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn của huyện.

Trong tháng, Hội đồng nhân dân huyện đã thực hiện tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra; giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị giám sát của các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát; giám sát việc xem xét, giải quyết trả lời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Các Ban HĐND huyện đã tổ chức được 02 cuộc khảo sát chuyên đề về tình hình, kết quả đầu tư công  năm 2023 trên địa bàn xã Tĩnh Bắc, xã Xuân Dương; 01 cuộc giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Tổ chức được  01 phiên giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐNDhuyện theo kế hoạch. Chỉ đạo điều hòa các Tổ đại biểu thực hiện công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn của của công dân theo quy định của pháp luật. các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức được 14 hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 theo kế hoạch.

 

DC HUA CUONG DHPH.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành thảo luận

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả hoạt động trong tháng 5 và đề ra phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 2023 và thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cửa tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

DC AN PBPH.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các Ban của HĐND huyện, Văn phòng HĐND và UBND, thực hiên tốt các nhiệm vụ như: Tổ chức các hoạt động kiểm tra giám sát, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023 theo kế hoạch; các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tăng cường trách nhiệm của đại biểu HĐND trong việc tiếp xúc cử tri; tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến cử tri. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện chương trình đầu tư công; tập trung giải quyết các kiến nghị của cử tri và triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đề ra./.

 

 

Thực hiện: Lý Lê